Image

ผู้เขียน : MooWe

ช่าง houzzMate ร่วมติดดาวในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ซึ่งปีนี้ จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และในปีนี้มีกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวาระการ รำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านงานช่างและทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และภายในงานนี้ได้มีการจัดพิธีติดดาวให้กับช่าง ที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วย และนอกจากพิธีดังกล่าวแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับช่างอีกด้วย houzzMate เป็นอีกภาคส่วน ที่ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงนวัตกรรมการ หาช่าง และเป็นช่องทางให้ช่างได้มีโอกาสได้งานมากยิ่งขึ้น รวมถึง ช่างของ houzzMate ยังได้รับการคัดเลือก ให้ได้เป็น ช่างติดดาว และเข้าพิธีติดดาวจากประธานในงานครั้งนี้จำนวน 7 ท่าน จากช่างที่ได้รับดาวในงานนี้ทั้งหมด ประมาณ 30 กว่าท่านอีกด้วย

ช่างติดดาว คือ ช่างที่ได้รับการรับรองการผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบทความ “ ช่างติดดาว คืออะไร ทำไมต้องติดดาวให้ช่าง ” ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางช่างในระดับมาตรฐาน ซึ่งปีนี่เป็นปีแรกที่เริ่มมีการติดดาวให้กับช่าง เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รับรู้ว่าเป็นผู้ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานมาแล้ว และช่างของ houzzMate ส่วนหนึ่งก็ได้เริ่มเข้ารับการติดดาวแล้วเช่นกัน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี เป็นอย่างยิ่ง และสมกับความตั้งใจของ houzzMate ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะของช่างให้สูงและมีมาตรฐานยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังได้รับเกียรติ จากท่านประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เข้าชมการแสดงผลงานและนวัตกรรมของ houzzMate ซึ่งก็ได้รับคำชมว่าเป็น เรื่องใหม่ที่มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ทั้งกับช่างและผู้อยู่อาศัย ที่เข้ากับยุคสมัยอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น houzzMate ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พรพิมล อินทิยศ มาให้คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ ช่างติดดาว ซึ่งเราจะได้ทำเป็นบทความพิเศษ และคลิป เพื่อนำมาเผยแพร่ให้ช่างและผู้ที่สนใจได้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปช่างติดดาว มาตรฐานฝีมือแรงงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ช่างมาตรฐาน
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด