Image

ผู้เขียน : MooWe

การตั้งค่าบัญชีสมาชิก houzzMate


เว็บไซต์ houzzMate ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานทั้งผู้อยู่อาศัยที่มีความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ ต้องการบริการแก้ไขซ่อมแซมอื่นๆ ซึ่งเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้ว สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง ในส่วนของการตั้งค่า

เมนูในการตั้งค่าของสมาชิก houzzMate จะอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ซึ่งเมื่อเลื่อนมาในตำแหน่งนี้ แถบเมนูจะขยายออก เพื่อให้เลือกใช้งานเมนูการตั้งค่าที่ต้องการได้ตามความต้องการอย่างสะดวก

ส่วนแรกที่อยู่ด้านบนสุด เป็นปุ่มสำหรับเข้าสู่ข้อมูลโปรไฟล์ส่วนตัว ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ด้วยตัวเอง ซึ่งในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ซึ่งในภาพจะแสดงเฉพาะส่วน 1.1 หรือ "เกี่ยวกับ" เป็นข้อมูลส่วนตัว ซึ่งแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ 8 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1.1.1 Skills certificates เป็นส่วนที่ใช้แสดงความชำนาญการพิเศษที่ผ่านการอบรม เป็นส่วนที่สมาชิกช่างควรกรอกเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ที่สนใจทราบว่าช่างมีทักษะในด้านไหน และผ่านการรับรองจากที่ใด

1.1.2 ชื่อเล่น (แสดงสาธารณะ) เป็นชื่อ ที่จะปรากฎขึ้นเมื่อสมาชิกเข้าใช้งานระบบและเป็นชื่อที่คนอื่นๆ สามารถเห็นได้

1.1.3 เป็นที่ให้กรอกชื่อนามสกุลจริง ซึ่งการกรอกในส่วนนี้ เป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลได้ เนื่องจากมีการระบุตัวตนอย่างชัดเจน ว่าตนเองเป้นใคร

1.1.4 รหัสผ่าน เป็นส่วนที่สมาชิกใช้จัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบของตนเองได้ตามต้องการ ส่วนนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคล ซึ่งมีเพียงตัวของสมาชิกเท่านั้นที่ทราบ

1.1.5 เบอร์โทรติดต่อ ส่วนนี้จำเป็นมาก ใช้ในการติดต่อ และยืนยันตัวตน โดยเฉพาะสมาชิกช่าง เป็นส่วนที่่ทำให้ผู้สนใจบริการสามารถติดต่อกับคุณได้

1.1.6 อีเมล เป็นส่วนที่เพิ่มความสะดวกในการติดต่อและให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่กันและกัน เป็นอีกช่องทางที่สะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ควรมีไว้เป็นทางเลือกในการติดต่อ

1.1.7 ที่อยู่ เพื่อแสดงให้ทราบว่าผู้เป็นสมาชิกมีที่อยู่ที่ไหน เป้นส่วนหนึ่งในการแสดงตัวตนที่ชัดเจน โดยเฉพาะสมาชิกช่างควรกรอกในส่วนนี้ส่วนถัดมาของโปรไฟล์ ก็คือ ส่วนประวัติการแจ้งช่าง ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลการประกาศหาช่างของคุณเก็บเอาไว้ เพื่อให้คุณสามารถเข้าดูข้อมูลย้อนหลังได้ว่าเคยประกาศ หรือ ติดต่ออะไรกับช่างในระบบของเราไว้บ้าง ส่วน 1.2 คือ แถบที่เมื่อกดจะนำเข้าดูประวัติ และจะแสดงผลในส่วน 1.2.1

ส่วนถัดมาในโปรไฟล์ส่วนตัวก็คือ ส่วนร้านค้า ซึ่งส่วนนี้จำเป็นมากสำหรับสมาชิกช่าง หากไม่มีการเปิดบริการส่วนนี้ จะไม่สามารถเข้าดูเบอร์ติดต่อกับเจ้าของบ้านได้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เรามีเอาไว้เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับผู้มาประกาศหาช่าง ว่า ผู้ที่จะสามารถดูเบอร์ติดต่อของพวกเขาได้จะต้องเป็นช่างจริงๆ ไม่ใช่ใครก็จะสามารถดูได้ทั้งหมด !

ซึ่งในส่วน 1.3 หรือ ร้านค้านี้ แบ่งออกเป็น 2 lส่วนด้วยกันคือ

1.3.1 ส่วนที่ใช้เปิดร้านค้าบริการ ซึ่งทำได้ทั้งเปิดใหม่และเปิดเพิ่มเติม ในกรณีมีที่ทำงานหลายแห่ง แต่ต้องเป็นข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านั้น !

1.3.2 โปรไฟล์ธุรกิจ ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลร้าน บริการ ที่สมาชิกได้เคยเปิดเอาไว้แล้ว หากยังไม่เคยเปิดร้าน จะไม่มีส่วนนี้ขึ้นมาให้เห็น

นอกเหนือจากการแจ้งประกาศหาช่างได้ที่หน้าแรกในส่วน ฟีดงานช่างแล้ว สมาชิกยังสามารถสร้างประกาศหาช่างได้ในเมนูส่วนตัว ในตำแหน่ง แจ้งประกาศหาช่าง ดังหมายเลข 2 ดังภาพ และในส่วนของการประกาศหาช่างนี้ มีส่วนประกอบอยู่ด้วยกัน 7 ส่วน คือ...

2.1 ในกรณีประกาศหาช่างเอง ให้คลิกในส่วนนี้

2.2 ในกรณี ประกาศหาช่างให้กับผู้อื่น ให้คลิกส่วนนี้ ซึ่งในการประกาศจะแตกต่างจากการประกาศหาช่างเอง โดยในหน้าประกาศจะแสดงสถานะให้ทราบว่าเราประกาศแทนใคร และเมื่อกดในตำแหน่งนี้ จะมีช่องว่างให้กรอกเบอร์โทรศัพท์และชื่อของผู้ที่เราต้องการประกาศให้ขึ้นมา ข้อดีก็คือ เมื่อช่างสนใจ จะได้ติดต่อกับผู้ที่ต้องการช่างได้เองโดยตรงไม่ต้องผ่านผู้ประกาศแทน

2.3 หัวข้อความต้องการช่าง เป็ยข้อความที่ช่างจะเห็นเป็นอย่างแรกแสดงถึงความต้องการว่าเราต้องการช่าง หรือ บริการอะไร

2.4 เป็นส่วนที่มีไว้สำหรับกรอกรายละเอียด ซึ่งยิ่งเราให้รายละเอียดได้มากและชัดเจน ก็ทำให้เราสามารถกรองหาช่างที่สนใจและมีความพร้อมที่จะมาทำงานให้เราจริงๆ ได้มากเท่านั้น ซึ่งอาจจะมีข้อมูลความต้องการ ขนาดพื้นที่ งบประมาณ หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ช่างตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

2.5 เป็นส่วนที่เราสามารถใส่ภาพประกอบ ซึ่งทำให้ช่างสามารถประเมินงานและเตรียมความพร้อมในการทำงา่นได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้เราได้ช่างตรงกับงานและรวดเร็ว

2.6 เวลาที่ต้องการรับบริการ ระบบของ houzzMate ออกแบบมาให้ผู้ที่ต้องการหาช่าง หรือ ผู้รับเหมา สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการช่าง และเวลาสิ้นสุดความต้งการได้ เพื่อความสะดวกในการจัดเวลารับบริการ

2.7 เป็นตำแหน่งที่ใช้แจ้งช่างให้ทราบว่า หน้างานที่ต้องการรับบริการอยู่ที่ไหน ซึ่งอาจจะไม่ระบุลงไปถึงบ้านเลขที่ก็ได้หากต้องการ สามารถระบุพิกัดเป็นระดับตำบลได้ ส่วนนี้มีประโยชน์ในการหาช่างใกล้บ้าน หรือ ช่างที่มีความพร้อมในการไปให้บริการในตำแหน่งที่เราต้องการจริงๆ

ส่วนถัดมาเป็นส่วนที่ให้สมาชิกช่างเลือกว่าจะทำงาน หรือ ติดต่องานด้วยสถานะของร้านใด อันนี้ใช้ในกรณีที่ช่างทำงานหลายที่ ซึ่งสถานะนี้มีผลในการติดต่อ สมมุติว่าช่างทำงานหลายแห่ง ดังภาพส่วน 3.1 จะเห็นว่ามีหลายบริการ ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้สถานะของร้านไหนติดต่อ และในส่วน 3.2 เป็นการเปิดให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งจะมีส่วนให้ทำการตรวจสอบข้อมูล และส่วนเปิดร้าน ซึ่งส่วนตรวจสอบข้อมูลเพื่อจะได้หาดูว่า เคยมีใครมาแนะนำร้านหรือบริการของเราเอาไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากมีก็เคลมสิทธิ์ในการเป้ฯเจ้าของ หากยังไม่มีก็เปิดร้านใหม่เพิ่มเติม

ส่วนสุดท้ายของแถบเมนูส่วนตัว ก็คือ ปุ่มที่ใช้สำหรับการออกจากระบบ เมื่อกดปุ่มนี้ สมาชิกก็จะออกจากระบบของ houzzMate ชั่วคราว จนกว่าจะมีการเข้าสู่ระบบใหม่จึงจะสามารถใช้งานในฐานะสมาชิกได้เมนูส่วนตัว หาช่าง ค้นหาช่าง เปิดบริการ เปิดบริการงานช่าง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด