Image

puttanan ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image

puttanan ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ ได้ช่างแล้ว

  • ช่างรับเหมาทิ้งงาน
  • เบิกเงินไป ทำงานไม่เสร็จ อ้างสารพัดเรื่อง
    หมายเลขนี้ 0929180575 หาช่างมาจากเพจนี้
    ใครจะจ้างช่างคิดให้ดี อย่าได้จ่ายเงินไปก่อน ให้จ่ายทีเดียวหลังเสดงาน
    เป็นช่างไม่มีเงินสำรองที่จะซื้อของมาทำ อย่าคิดจะเป็นช่าง
  • 9 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
  • ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด