Image

โพสต์เมื่อ :

เวลาที่เราใช้เครื่องมือช่างประเภทการเจาะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็ล้วนแล้วต้องระมัดระวังวัสดุอุปกรณ์ช่างเหล่านั้นอยู่เสมอ เพราะบางทีเจาะไปได้นิดเดียว พื้นผิวของวัสดุช่างนั้นๆก็แตกออก ทำให้ไม่ได้งานตามที่ต้องการ แถมยังต้องเสียเวลาที่จะต้องมาซ่อมพื้นผิววัสดุช่างที่แตกร้าวนั้นอีกด้วย อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับบริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาการปั้มขึ้นรูปชิ้นงาน ขนาด 60 ตัน และ 200 ตัน(stamping press Process for 60 Ton and 200 Ton) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 อุตสาหกรรมศักยภาพอื่น ด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 10,11 และ 17 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับโครงการหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวงซึ่งดำเนินการทั้งด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมดั้งเดิมของชนเผ่าและด้านส่งเสริมในเขตพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด