เครื่องมือช่าง วัสดุช่างและอุปกรณ์ช่าง ที่สำคัญสำหรับการประกอบงานช่างอีกอย่างหนึ่ง ก็คือเครื่องมือช่างที่มีไว้สำหรับการวัดขนาด ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กหรืองานชิ้นใหญ่ล้วนแล้วต้องผ่านการใช้เครื่องมือวัดขนาดมาแล้วทั้งสิ้น เพื่อช่วยให้การทำงานช่างนั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้น และมีความสวยงามอีกด้วย อ่านต่อ
รับสมัครฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงานสาขา การบำรุงรักษาและขับรถยก(FORK  LIFT  TRUCK) ด้วยความปลอดภัย รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 18.00 น.สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561รับจำนวน 20 - 25 คน เท่านั้น  ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท(ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเอกสารประกอบการอบรม) อ่านต่อ
เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม  ในสาขา “การพัฒนาหัวหน้างานระดับต้น จำนวน 18 ชั่วโมง อบรมในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  อ่านต่อ
เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม  ในสาขา “นักชงมืออาชีพ" จำนวน 18 ชั่วโมง อบรมในระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561  อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด