แสดงรายการทั้งหมด
เวลาที่เราใช้เครื่องมือช่างประเภทการเจาะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็ล้วนแล้วต้องระมัดระวังวัสดุอุปกรณ์ช่างเหล่านั้นอยู่เสมอ เพราะบางทีเจาะไปได้นิดเดียว พื้นผิวของวัสดุช่างนั้นๆก็แตกออก ทำให้ไม่ได้งานตามที่ต้องการ แถมยังต้องเสียเวลาที่จะต้องมาซ่อมพื้นผิววัสดุช่างที่แตกร้าวนั้นอีกด้วย อ่านต่อ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับบริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด. จัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ในสาขาการปั้มขึ้นรูปชิ้นงาน ขนาด 60 ตัน และ 200 ตัน(stamping press Process for 60 Ton and 200 Ton) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ บริษัทโอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 อุตสาหกรรมศักยภาพอื่น ด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (18 ชั่วโมง) ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ ในวันที่ 10,11 และ 17 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับโครงการหัตถกรรม มูลนิธิโครงการหลวงซึ่งดำเนินการทั้งด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมดั้งเดิมของชนเผ่าและด้านส่งเสริมในเขตพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัด ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
ถ้าพูดถึงเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับ ทุบ และ ตอก วัสดุช่าง ก็คงหนีไม่พ้นค้อน ที่มีหลากหลายลักษณะ หลากหลายรูปแบบ ลักษณะสำหรับการใช้งานทั่วไปก็อย่างเช่น การตอกตะปู การจัดชิ้นส่วนให้เข้ารูป และการทุบทลายวัตถุนั่นเอง อ่านต่อ
Image

ปิยธิดา คำน้อย เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ : [บทความนี้ไม่เผยแพร่]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ อ่านต่อ
Image

ปิยธิดา คำน้อย เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ : [บทความนี้ไม่เผยแพร่]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ อ่านต่อ
Image

ปิยธิดา คำน้อย เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ : [บทความนี้ไม่เผยแพร่]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ อ่านต่อ
Image

ปิยธิดา คำน้อย เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ : [บทความนี้ไม่เผยแพร่]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ อ่านต่อ
Image

ปิยธิดา คำน้อย เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ : [บทความนี้ไม่เผยแพร่]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ อ่านต่อ
Image

ปิยธิดา คำน้อย เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ : [บทความนี้ไม่เผยแพร่]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ อ่านต่อ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ อ่านต่อ
Image

ปิยธิดา คำน้อย เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ : [บทความนี้ไม่เผยแพร่]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดการอบรมสร้างเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 บูรณาการหน่วยงานเครือข่าย ผู้ประกอบกิจการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้มี การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ อ่านต่อ
การทำงานช่างอย่างการตอกตะปู เรื่องง่ายๆที่ใครก็คิดว่าทำได้ทั้งนั้น แต่พอมาลองทำเองแล้ว กลับไม่เป็นดั่งที่คิดเอาไว้หน่ะสิ บางทีตอกไปแล้วตะปูก็งอ บางทีตอกตะปูลงไปไม่ถึงสามครั้งพื้นก็แตก ผนังก็ร้าว บางทีก็เผลอตอกโดนมือตัวเองบ้างจนทำให้เจ็บนิ้วมือไปหลายวันเลยทีเดียว อ่านต่อ
ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดพิธีถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ.หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี  อ่านต่อ
ถ้าพูดถึงเครื่องมือช่างที่ใช้ในการตัดแต่งวัสดุอุปกรณ์ช่าง ก็คงจะต้องนึกถึง "เลื่อย" เจ้าเครื่องมือช่างที่มีซี่ฟันแหลมคมนี้อย่างแน่นอน อ่านต่อ
ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ ถึงการที่ผู้รับเหมาพาคนนอกหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเข้าไปในบริเวณพื้นที่การก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เข้ามาเองโดยภาระการ หรือบุคคลที่ผู้รับเหมาพาเข้ามาเองเพื่อเยี่ยมชมผลงานการก่อสร้างของตน ในกรณีเช่นนี้หากผู้รับเหมาพาคนนอกเข้ามาโดยภาระการ เจ้าของบ้านไม่ทราบหรือไม่ยินยอมให้มีคนนอกเข้ามาในพื้นที่การก่อสร้าง จะถือว่าเป็นการบุกรุกหรือไม่ อ่านต่อ
เครื่องมือช่าง วัสดุช่างและอุปกรณ์ช่าง ที่สำคัญสำหรับการประกอบงานช่างอีกอย่างหนึ่ง ก็คือเครื่องมือช่างที่มีไว้สำหรับการวัดขนาด ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็กหรืองานชิ้นใหญ่ล้วนแล้วต้องผ่านการใช้เครื่องมือวัดขนาดมาแล้วทั้งสิ้น เพื่อช่วยให้การทำงานช่างนั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้น และมีความสวยงามอีกด้วย อ่านต่อ
รับสมัครฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงานสาขา การบำรุงรักษาและขับรถยก(FORK  LIFT  TRUCK) ด้วยความปลอดภัย รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 18.00 น.สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561รับจำนวน 20 - 25 คน เท่านั้น  ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท(ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าเอกสารประกอบการอบรม) อ่านต่อ
เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม  ในสาขา “การพัฒนาหัวหน้างานระดับต้น จำนวน 18 ชั่วโมง อบรมในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561  อ่านต่อ
เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 ท่องเที่ยว/บริการ บริการด้านสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/วัฒนธรรม  ในสาขา “นักชงมืออาชีพ" จำนวน 18 ชั่วโมง อบรมในระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2561  อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด