แสดงรายการทั้งหมด
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
เผยแพร่ : วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินใหญ่และอื่นๆ รวม 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
เผยแพร่ : วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2MC-3L (ฝั่งขวา) สถานีสูบน้ำ P.2 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 3.430 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดตันไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ครั้งที่ 5/2561 พื้นที่ กฟอ.ลาดยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้านโยธา สถานีไฟฟ้าโคกกรวด 2 (ชั่วคราว) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปรับปรุง Front Office อาคารสำนักงาน กฟส.เกษตรวิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฐานรากและสมอบกคอนกรีต งานเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.สถานีไฟฟ้าแกลง2 -สถานีไฟฟ้าแกลง 3 จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอน จำนวน 2 บ่อ บริเวณสถานีผลิตน้ำเกาะขนุน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ความสนใจมากในปัจจุบัน มีการนำมาเปลี่ยนเพื่อใช้งานแทนหลอดแบบเดิม ส่วนมากมักให้ความสำคัญในเรื่องของความประหยัดค่าไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี ก่อนที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนจากหลอดแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ มาใช้งานหลอด LED เราควรที่จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED เสียก่อน ที่จะ หาช่าง มาติดตั้ง หรือ เปลี่ยนด้วยตัวเอง เพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความเหมาะสม ปลอดภัย และได้ประโยชน์ในการใช้งานอย่างแท้จริง อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

นี่เป็นบันทึกส่งท้ายการทำกิจกรรม "ชวนช่างสร้างสรรค์สังคมปี 2" ของ houzzMate ณ  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้เราได้เลือกที่จะเข้าไปทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้พักพิงใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยร่วมงานกับทีมงานช่าง E-Fix ช่าง 24 ชั่วโมง ด้วยการ ตรวจสอบสภาพสายไฟ เดินสายไฟหลักใหม่ ติดพัดลมให้ความเย็น และ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ กิจกรรมนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อย ขอเชิญชมคลิปการทำงานช่วงสุดท้าย และ บรรยากาศในการส่งมอบงาน ของกิจกรรมในปีนี้ อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างแก้ไขการทรุดของท่อก๊าซฯ ในสถานีควบคุมก๊าซฯ BV#10 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 (จ.ชลบุรี) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างหลังคาพื้นที่โหลดสินค้า ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 และอื่นๆ จำนวน 75 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมหัวงานพร้อมอาคารประกอบ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตกรรมที่ 33 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมกำแพงกั้นน้ำคลองบางขนาก ที่ ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตและพัสดุขาดแคลน เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน 4 รายการ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ ตามสเปคมาตรฐานของ กฟภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกงานปรับปรุงและเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี แยกบายพาสตัดใหม่ถนนหมายเลข 2037 ถึง สามแยกตัดถนนหมายเลข 201 ก่อนถึง อบต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) กปภ.สาขาละหานทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว ณ บริเวณ บ้านบึง หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์ จ้างเปลี่ยนรูปแบบสถานีบริการ NGV ปตท. กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด มีความปรระสงค์จะประมูล "จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปตท.สนญ. และพื้นที่เช่าของ ปตท. ระยะเวลา 28 เดือน (เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 61 - 31 ม.ค.64)"   อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 14 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คอร. พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ สชป.14/EB.47/2561 ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 3 และคลองระบายน้ำ D-9 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องจักรงานขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเองลำเซบาย บ้านเชือก ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.24+000-28+040 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 4.040 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ  ประกวดราคาจ้างจัดหาท่อส่น้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบ-จัดหาตะแกรงกันสวะพร้อมติดตั้ง (จำนวน 2 งาน) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างห้วกอลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์ขนาด 2x10 ตร.มม. เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ) 031D/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.เวกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูง 2 ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟส.อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เลขที่ จป.ฉ1กกค.(ยธ)36/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น  

เคยไหมที่คุณส่งข้อความประชดประชันกันทาง internet… ประเด็นนี้อาจแจ้งเตือนเอาไว้ทั้งสำหรับท่านที่เป็นเจ้าบ้านที่ หาช่าง และช่าง หรือ ผู้รับเหมา ที่เวลาทำงานกันไปแล้วเกิดปัญหา โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเงินๆ ทองๆ เพราะบางที การส่งข้อความหากันโดยมีเจตนาประชดประชัน เสียดสี อาจจะทำให้คุณต้องสูญเงินไปได้ง่ายๆ เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์… ซึ่งเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ให้คำแนะนำกับ houzzMate มา เพื่อให้เรานำมาบอกเล่าต่อ เป็นอุทาหรณ์  กรณีศึกษา ให้ทราบกันว่าการประชดนั้นมันอาจมีผลผูก อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น  

หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ได้ความสนใจมากในปัจจุบัน มีการนำมาเปลี่ยนเพื่อใช้งานแทนหลอดแบบเดิม ส่วนมากมักให้ความสำคัญในเรื่องของความประหยัดค่าไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี ก่อนที่เราจะตัดสินใจเปลี่ยนจากหลอดแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่ มาใช้งานหลอด LED เราควรที่จะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีเลือกซื้อหลอดไฟ LED เสียก่อน ที่จะ หาช่าง มาติดตั้ง หรือ เปลี่ยนด้วยตัวเอง เพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความเหมาะสม ปลอดภัย และได้ประโยชน์ในการใช้งานอย่างแท้จริง อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น  

การที่ houzzMate ได้พัฒนา Feature ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ท่านผู้ประกอบการหรือช่างที่มีสินค้า สามารถลงข้อมูลสินค้าที่ต้องการจะจำหน่ายในสังคมออนไลน์ด้านงานช่าง หลายๆ ท่านคงได้รับทราบไปแล้ว แต่เพื่อความชัดเจน และสามารถลงขายสินค้าได้ง่ายขึ้น เราจึงได้ทำ คู่มือการลงข้อมูลสินค้า ชุดนี้ขึ้นมา เพื่อให้ท่านสมาชิกที่สนใจ ลองชมและทำตามไปทีละขั้นตอนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น  

กิจกรรมชวนช่างสร้างสรรค์สังคม เป็นกิจกรรมของ houzzMate ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละปีเราจะคัดเลือกสถานที่ซึ่งต้องการความช่วยเหลือทางด้านงานช่าง 1 แห่ง เพื่อทำกิจกรรมชักชวนเพื่อนๆ ช่าง มาร่วมงานทำเพื่อสังคมกัน ซึ่งในปีนี้ เราได้เลือกที่จะไปทำกิจกรรมที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในคลิปนี้ เราจะบอกเล่าให้ท่านได้ทราบถึงเหตุผล ว่าทำไม ปีนี้เราจึงตัดสินใจไปทำกิจกรรมกันที่นี่... อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 14 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออ่างล้างหน้าเซรามิคสีขาว ชนิดวางบนเคาน์เตอร์ และอื่นๆ จำนวน 18 รายการ เลขที่ สชป.14/EB.46/2561 ของงานระบบเก็บกักน้ำพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่นศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงบอเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานคลองระบาย 4 ขวา สามชุก 1 ฝั่งขวา ตำบลหนองผักนา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานสุโขทัย มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องจักร จำนวน 6 รายการ ของงานปรับปรุงและจัดการน้ำแม่มอกและลำน้ำสาขาจังหวัดลำปางและจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็้กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างเหมางานก่อสร้างโครงสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟอ.พระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจัดจ้าง จ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณท่าอากาศยานลำปาง จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมางานติดตั้งโครงหลังคาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ คลังพัสดุ กฟจ.ตรัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม. พร้อมปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำและก่อสร้างถังนำใสขนาด 10,000 ลบ.ม. สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี อำเภอเมือง-สามโคก-ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

หลอด LED เป็นหลอดไฟรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเลือกใช้งานกันในปัจจุบันนี้ จุดเด่นที่ทราบกันโดยทั่วไปก็คือ มันเป็นหลอดที่ประหยัดไฟ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าได้มากกว่าหลอดแบบเดิม ในขณะที่ให้แสงที่มีความสว่างเท่ากัน อย่างไรก็ดีการที่เราจะเปลี่ยนหลอดไฟ หรือ ซื้อหาอุปกรณ์ใดๆ มาใช้งาน สิ่งแรกที่เราควรทำก็คือ การทำความรู้จักกับมันให้ดีเสียก่อน เพื่อจะได้พิจารณาว่ามันคุ้มค่าหรือเหมาะสมแค่ไหนในการใช้งาน ซึ่งในครั้งนี้ เราจะมาแนะนำถึงเรื่อง "ชนิดของหลอดไฟ LED" ว่ามันมีกี่ชนิด มีจุดเด่นแล อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาบ้านโนนม่วง หมู่ 4 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานจัดซื้อปูนขาว จำนวน 145,600 กิโลกรัม ให้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัษน์ และดำเนินการปลูกพร้อมจัดหาต้นไม้ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

แนะนำ Feature ใหม่ การลงข้อมูลสินค้าใน houzzmate.comhouzzMate ผู้ให้บริการเว็บไซต์สังคมออนไลน์ในด้านงานช่าง ได้พัฒนา Feature ใหม่ สำหรับท่านผู้ประกอบการหรือช่างที่มี สินค้า สำหรับจำหน่าย นอกเหนือไปจากบริการด้านงานช่าง ตอนนี้ ท่านสามารถลงข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการเสนอขาย ใน houzzmate.com ได้แล้ว สามารถดูวิธีการกันว่าการจะลงข้อมูลสินค้าใน houzzmate.com ต้องทำอย่างไรบ้าง จากคลิปด้านล่างนี้ รับรองว่าง่าย และเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจให้กับท่านได้เป็นอย่างดี อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานปทุมธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาเสาเข็มเหล็กพืดพร้อมตอกตามแบบหมายเลข สชป.11 9441 - สชป.11-9443 จำนวน 14 รายการ สำหรับใช้งานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำวัดศาลเจ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสีรองพื้นปูนเก่า และอื่นๆ รวม 60 รายการ งานซ่อมแซมอาคาร Control House พร้อมอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล.อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) (โรงกรองน้ำบ้านโกทา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลสวนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กปภ.ข.9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ที่ กฟส.บางน้ำเปรี้ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างงานจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00x36.00 เมตร ,ถนนลาน คสล. ,รางระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร (ฝาปิดเหล็ก) ที่คลังพัสดุ กฟอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

การทำสัญญา  เป็นเรื่องที่ควรกระทำเมื่อเกิดการว่าจ้างให้ช่างเข้าไปทำงาน  เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดี ทั้งทางฝ่ายเจ้าของบ้าน ผู้ว่าจ้าง  และฝ่ายช่างที่เป็นคู่สัญญาในการเข้าไปให้บริการ  ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักฐานชัดเจนในข้อตกลง และขอบเขตงานว่า  ช่างได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการในส่วนใดบ้าง  ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ป้องกันการเกิดปัญหาจากความเข้าใจผิด  หรือ เกิดกรณีผิดพลาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบมากเกินกว่าที่ได้ตกลงกันไว้  อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นที่ทราบและ อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ดังที่ได้ทราบกันอยู่แล้วว่า houzzMate ได้ทำ กิจกรรมชวนช่างสร้างสรรค์สังคม ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งเราใช้ชื่อโครงการว่า "กิจกรรมชวนช่างสร้างสรรค์สังคม (ปี 2) ตอน แบ่งปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ที่พักพิง" ซึ่งเราได้ไปทำกิจกรรมที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเราได้บันทึกการออกทำกิจกรรมครั้งนี้เอาไว้และนำมาเผบแพร่ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คลิปนี้เป็นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นการตอบคำถามของหลายๆ ท่านที่สงสัยว่า ที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นอย่างไร และทำไมผู้ให้บริการเว็บไซต์ที อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดฮาร์มอนิกส์แบบพกพา (Harmonic Handheld Analysis)จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดจ้าง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อเครื่องมือผลิตเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิดถุง อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างออกแบบและก่อสร้างโครงการ ปลูกป่านิเวศ บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันก๊าซธรรมชาติเขาหินซ้อน อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลต่างๆ จำนวน 1 งาน สำหรับก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดนสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน - สนง. คสล.และทางเท้ารอบอาคารที่ กฟย.เขาชะเมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.ธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง จำนวน 10 บ่อ โรงกรองน้ำขนาด 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ครอบครัว โรงกรองน้ำบ้านบอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรลำปาง (ต้นธงชัย) งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่ กฟส.อ.มายอ จ.ปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2109 (ช่วงสามแยกไปเขื่อนอุบลรัตน์) ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 8 รายการ โครงการ คพจ.1 , คพพ. 1, และงานย้ายแนว ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ณ องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู จังหวัดนครสวรรค์ งานปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า และจัดทำป้ายโลหะประชาสัมพันธ์โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาชัยภูิม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดหาอุปกรณ์และงานซ่อมแซมสถานีภาคสนามและสถานีหลักเพื่อเรียกร้บข้อมูลในระยะไกล ติดตามสถานการณ์น้ำ จัดทำรายงานสถานการณ์น้ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดสรรน้ำ บริหารจัดการน้ำ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และรื้อถอน โครงการปตร.ดี 26 คันกั้นน้ำเค็มตัวใน ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟจ.นครนายก และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

เสร็จสิ้นไปอีกครั้ง กับ กิจกรรมชวนช่างสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2 ของ houzzMate ปีนี้ เราได้ร่วมกับทีมช่าง E-Fix และ ผู้มีจิตศรัทธา เข้าทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร เดินระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม และพัดลมดูดอากาศ ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพิงสันมหาพล อ.แม่แต่ง จ.เชียงใหม่ ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่าง ภาพรวมของการดำเนินงานมาให้ชมก่อน และจะมีคลิปฉบับเต็ม เกี่ยวกับที่มาที่ไป เหตุที่เราเลือกเข้ามาช่วยเหลือสถานที่แห่งนี้ และการดำเนินงานของเรามาให้ได้ชมอีกครั้ง ในอาทิตย์หน้า โปรด อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดลพบุรี โดยโครงการชลประทานลพบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองปล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งโครงหลังคาและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ คลังพัสดุ กฟจ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง สูง 3 ชั้น ขนาด 4.50 x 12.00 เมตร ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 324 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง สุขาภิบาล 1 ถนนนวมินทร์ กทม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบภาพ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ ปตท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุงโครงตาข่ายกันนก อาคาร คลังพัสดุ ปท. 5 ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 ราชบุรี อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหญ้านวลน้อย จำนวน 1 รายการ งานแก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านแท่นพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านเขาดินชุ่มทอง ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาซื้ออะไหล่ Overhaul เครื่องกังหันน้ำ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ยะ และ โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่ปาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ Front Office ปี 2561 ที่ กฟจ.สมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต รางระบายน้ำ รั้วลวดตาข่าย และประตูเลื่อนลวดตาข่าย ที่คลังพัสดุ กฟจ. อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (กปภ.ข.8) มีความประสงค์จะประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ให้ อบต.คอโค ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบจัดสร้าง ตกแต่ง และบริการร้านนิทรรศการกลุ่ม ปตท.และสื่อแสดงต่างๆ ในงานมหกรรมวิทยาและเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างขุดตรวจสอบและซ่อมแซม CP Test post จำนวน 5 จุด ที่ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องจักรงานขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเองลำเซบาย บ้านเชือก ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดยสำนักเครื่องจักรกล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุหลักงานผลิตบาระบาย สำหรับงานซ่อมแซมบานระบาย ปตร.คลองตาด้วง ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานอาคารบังคับน้ำคลองแม่ฝายสายล่าง (กิจกรรมที่ 2 จ้างเหมารื้อทำนบดินชั่วคราว ดินถมบดอัดแน่น ลูกรังบดอัดแน่น และจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องยกขบานระบาย) จำนวน 1 รายการ สำหรับอาคารบังคับน้ำคลองแม่ฝายสายล่าง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานประบือ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองนบใหญ่ ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดลำปาง โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ วัสดุตกแต่งสวน จำนวน 7 รายการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถพื้นที่กางเต็นท์แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างงานจ้างติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 120 กว. พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้โครงการหลวงกาแล (สำนักงานใหญ่มูลนิธิโครงการหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา (กปภ. สาขานครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริษัท ศิริธนา เรียลเอสเตท จำกัด (โครงการหมู่บ้านบียอนด์จอหอ) หมู่ที่ 13 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเทอร์ไบน์พร้อมชุดควบคุมและประสานท่อแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อพร้อมติดตั้ง  Switchgea บนแท่น ERP ที่ ศูนย์ปฏิบัตการชลบุรี ฝ่ายปฎิบัติการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างแก้ไขปัญหาระบบ Fire Alarm Office Area จำนวน 1 งาน อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าปลวกแดง 5 (ลานไก) จังหวัดระยอง และ สถานีไฟฟ้าบ้านค่าย 3 (ลานไก) จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office กฟอ.เสนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 12 นิ้ว (ชนิดปลายบานปากระฆัง) จำนวน 1 รายการ (จำนวน 780 ท่อน) สำหรับกิจกรรมงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 (ตามพระราชดำริ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสงขลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ของงานซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองหลา ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและอื่นๆ โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานระยอง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่ กฟจ.ขอนแก่น ตามประกวดราคา เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ)24/2561(2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคา งานเช่าเช่ารถยนต์ 85 คัน จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการในระบบ e-GP :     61067040372 อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Font office กฟอ.ลาดหลุมแก้วด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.00 x 22.00 เมตร, ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก, รั้วลวดตาข่าย และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.พังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายทองแดง 2x10 ตร.มม.(รหัสพัสดุ 1-02-008-0501) จำนวน 58,000 เมตร ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟต.1 จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รางระบายน้ำ รั้วลวดตาข่าย ประตูเลื่อนลวดตาข่าย และรื้อถอนถนน-ลาน คสล.ของเดิม ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณถนนสามชุก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณบ้านนายสัน วรรณวงศ์ (ชุมชนร่วมใจ) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้านซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหม้อกรองน้ำโรงกรองขนาด 700 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.1021-2534 หรือ มอก.1271-2538) เพื่อสำรองคลังพัสดุ จำนวน 20,000 เครื่อง งบประมาณ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (หนองบัวศาลา 2) งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น , บ้านแฝด 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จัดซื้อแบบเหล็กผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้ผลิตเสาไฟฟ้า คอร.ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่ง รายการที่ 1 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ รายการที่ 2 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม รายการที่ 3 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี รายการที่ 4 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตกาญจนบุรี รายการที่ 5 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี รายการที่ 6 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง 2 ชั้นและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟย.อ.ท่าลี่ จ.เลย ตามประกวดราคา จป.ฉ.1 กกค(ยธ)40/2561 อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ กฟจ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคา ก.1สบ.1/2561 อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องกว้านขนาด 12 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ จำนวน 3 ชุด ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำ ปตร.พร้อมเครื่องผลักดันน้ำ ลัดท่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ช่างไฟต้องมี "ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานได้" เรื่องนี้ท่านที่เป็นช่างไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างคงทราบดีแล้ว ว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติ ทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำ "โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้ช่างไฟฟ้าได้ยกระดับมาตรฐาน และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังจะได้รับการบันทึกข้อมูลว่าเป็นช่างไฟฟ้าแนะนำประจำตำบลของการไฟฟ้าสำหรับแนะนำให้ประชาชนไปใช้บริการอีกด้วย ไม่เท่าน อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครนายก โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อต้นราชพฤษ์ ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และอื่นๆ จำนวน 74 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“การเดินสายไฟในบ้าน” เป็นเรื่องที่ทุกบ้านต้องมี ตราบใดที่เรายังจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสไฟฟ้าแบบส่งมาตามสาย ตราบนั้นการ เดินสายไฟ เป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ในการเดินสายนั้นทุกๆ  ท่านก็คงทราบกันดีว่ามันก็มีอยู่หลายรูป  แต่วิธีไหนที่จะเหมาะสมในการใช้งานของบ้านเรา  อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณา ดังนั้น E-Fix เว็บสำหรับ ผู้ประกอบการ  ที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่  อีกหนึ่งผู้สนับสนุนของ houzzMate จึงอยากจะนำเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง  ว่ามีแบบไ อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะ ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุง Front Office กฟอ.ศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 9 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือฮอทไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุพร้อมรั้วรอบคลังพัสดุ กฟอ.ท่าเรือ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office กฟอ.แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่อจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนสี่แยกสมเด็จ-แยกดงแหลม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้าง จัดงานแสดงไม้เมืองหนาว "ทิวลิปบานที่ระยอง 2561" ที่ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างประกอบตู้ Online Remote Operation Current Interrupter System ส่งมอบ ที่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเจาะสำรวจ จำนวน 13 รายการ สำหรับงานสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครนายก โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อป้ายอักษรไฟวิ่งแสดงผล Full color แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครนายก โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อต้นปาล์มแว๊ก ลำต้นสูง 2 เมตร และอื่นๆ จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างานจ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านโคกสำราญเหนือ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานดาดคอนกรีตคลอง 1R-2L-MC กม.0+000-4+000 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานร้อยเอ้ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองคู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น  

เรียนเชิญช่างไฟฟ้า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง ในกิจกรรม "ชวนช่างสร้างสรรค์สังคม (ปี 2) ตอน แบ่งปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ที่พักพิง" อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า MTU ขนาด 2000 กว. แบบ 16V4000G3 หมายเลข 527107722 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 18.00x27.00 เมตร และขนาด 18.00x36.00 เมตร ที่ กฟอ.บปก. ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กฟอ.ปลวกแดง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด 20.00*18.00 เมตร, รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเหล็ก 0.30 เมตร และ ถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ที่สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 4 ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงานขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณแรงต่ำในกรมชลประทาน ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานและถนนทางเชื่อมพื้นที่สาธารณะหนองลาดตะเพียน ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A0 จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสองแควใต้ ม.2 (ด้านขวาทาง) ต. นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจ่ายสารเคมี - เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึม และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานระบบความปลอดภัย และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่า จ.ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (งบกฎกระทรวงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมชาติ 2 และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) ชช.4 งบ พ.ร.บ.ปี 2561 (งบเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างผลิตพร้อมติดตั้งชุด Battery Bank สำหรับ UPS ที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจัดหาบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการจัดการนํ้าและถนน โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยฯ โดยวิธีประมูล อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและซ่อมบำรุงรักษานครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่ทำการ ปตน.ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายกมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำนครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (มอก. 15 เล่ม 1-2555) และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โครงการฝายห้วยคกข้าว ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสำราญเหนือ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น  

ทำไมฝนตกไฟดับบ่อย“ คำถามนี้มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ  และเป็นเสียงคำถามที่มักมาพร้อมกับอารมณ์หงุดหงิด  ด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดปัญหาซ้ำซ้อนแบบซ้ำซาก  เพราะแค่ฝนตกก็ลำบากที่ไปไหนมาไหนไม่สะดวกก็แย่แล้ว มาเจอ “ไฟฟ้าดับ” ซ้ำเข้าไปอีก นี่เป็นอีกเรื่องที่ E-Fix เว็บสำหรับ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ หนึ่งในผู้สนับสนุนของ houzzMate อยากเอามาเล่า อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง ห้องประชุม กฟอ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ กฟอ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้า เกาะสมุย 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยศุภาหาร 2) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู ม. 11 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรมหาสารคาม 2 (ตลาด) ชช.2 งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (งบเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรมุกดาหาร 1,2 ชช.2 งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (งบเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุง  TrueSite Fire Alarm Workstatio โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“แอร์เหม็นอับ”  ปัญหาเรื่องแอร์มีกลิ่นเหม็นอับออกมาพร้อมกับลมจากเครื่อง  เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รบกวนการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่พบได้บ่อยๆ  เรื่องนี้ควรทราบ เพื่อจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหา  นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่E-Fix เว็บสำหรับ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนของ houzzMate อยากเอามาเล่า การที่เรารู้สาเหตุของปัญหา แอร์เหม็นอับ จะช่วยให้เราสามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถที่จะ หาช่าง ให้มาช่วยจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น รวมถึง อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง โดย โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงหนองระดำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานเครื่องจักรกล มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำทดสอบเสาเข็มเจาะ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินคลุก ของงานปรับปรุงถนนราดยางทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knock Down ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิถาคสาขาย่อยตำบลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knock Down ที่ กฟย.นิคมสร้างตนเองอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างรั่วคอนกรีตบล็อคฯ,ลานคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอทุ่งยางแดง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.00 x 22.00 เมตร ที่ กฟจ. สกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย ก-3 พร้อมผนังกันดิน,รั้วคอนกรีตบล็อก และโรงจอดรถ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

มาต่อกันเป็นตอนที่ 3 อันเป็นสุดท้ายในเรื่อง “ผู้รับเหมาทิ้งงาน วัสดุที่ทิ้งไว้เอามาใช้ได้หรือไม่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นและพบเจอกันได้ในงานก่อสร้าง ซึ่งเรื่องนี้เป็นคำถามคาใจของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านของผู้ว่าจ้าง คน หาช่าง มาทำงานและในฝ่ายของ ผู้รับเหมา ทำให้เกิดความขัดแย้งกันในกรณีเอาวัสดุที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างไปใช้งาน ซึ่งต้องการนำมาใช้ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องเสียก่อนเชิญฟังคำตอบได้จากคลิปด้านล่างนี้ อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยไทยโปโลคลับ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อร้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำสำนักงานบ้านฉาง กปภ.สาขาบ้านฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) ชช.4 งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (งบเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“แอร์มีเสียงดัง” นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่เชื่อว่าคนใช้เครื่องปรับอากาศหลายๆ ท่านเผชิญกับเรื่องนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะแอร์เก่าอย่างเดียว แอร์ที่พึ่งติดตั้งก็เกิดปัญหานี้ได้ เรื่องนี้เกิดจากสาเหตุใด เป็นอีกเรื่องที่ E-Fix เว็บสำหรับ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ อยากเอามาเล่าการที่เรารู้สาเหตุของปัญหา จะช่วยให้สามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถที่จะ หาช่าง ให้มาช่วยจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น รวมถึงยังทำให้เราสามารถหาทางป้องกันล่วงหน้า ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้อีกด้ว อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“แอร์มีน้ำหยด” เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักพบในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  เป็นอีกกรณีปัญหาที่ทั้งก่อให้เกิดความรำคาญและอาจสร้างความเสียหายให้กับบ้านที่อยู่อาศัย  หรืออาจจะเลยเถิดไปถึงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อย เป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดการ  เป็นอีกเรื่องที่ E-Fix เว็บสำหรับคนที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ อีกหนึ่งผู้สนับสนุนของ houzzMate อยากเอามาเล่าการที่เรารู้สาเหตุของปัญหา จะช่วยให้สามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถที่จะ หาช่าง ให้มาช่ว อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 ksc. (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ โครงการฝายกั้นลำน้ำลำพะยัง (บ้านมะนาว) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยกรมชลประทานบึงกาฬ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำห้วยคาด โครงการชลประทานบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง อาคารโรงเก็บมิเตอร์ เสาธง รั้ว ประตู ป้ายชื่อ ถนน ลาน รางระบายน้ำ บ่อพัก และ รื้อถอน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถมดินบดอัดแน่นและติดตั้งประตูลวดตาข่ายพร้อมรั้วลวดหนาม ที่ สฟฟ.ฉะเชิงเทรา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่นภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี (รหัส 1020440112) จำนวน 1,240 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยศุภาหาร) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต  2 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระถุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม. 13+665 - กม.14+600 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำสำนักงานบ้านฉาง กปภ.สาขาบ้านฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถมดินบดอัดแน่น ที่ กฟจ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย แบบ Knockdown ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเรณูนคร จ.นครพนม เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 01/2561 (2) เลขที่โครงการ 61057085152 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อยู่ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“แอร์ไม่เย็น” เป็นอีกปัญหาที่พบได้บ่อย  และเป็นเรื่องที่ทำให้คนรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสีย  เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน  เราต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศกันอยู่แทบจะตลอดทั้งปี วันไหนถ้าแอร์ไม่เย็น  มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ นี่เป็นอีกประเด็นที่ E-Fix  เว็บสำหรับคนที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ อีกหนึ่งผู้สนับสนุนของ houzzMate อยากเอามาเล่าการที่เรารู้ถึงสาเหตุที่แอร์ไม่เย็น  จะช่วยให้เราหาวิธีการแก้ไขได้ง่ายขึ้น บางกรณีอาจจะสามารถแก้ไขเองได้ หรือ  อย่างน้อยก็ อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม. และหอสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น  

“โดนไฟดูดนานแค่ไหนถึงจะเป็นอันตราย”  น่าจะเป็นอีกเรื่องที่คนสนใจอยากรู้  เนื่องจากทุกวันนี้คนเราต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบจะตลอดเวลา  เมื่อยุ่งกับมันมากก็แน่นอนว่ามันต้องมีพลาดเกิดปัญหาขึ้นมาได้  ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรทราบไว้ เพื่อจะได้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ช่างเชียงใหม่อยากเล่า เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานช่าง จาก E-Fix เว็บสำหรับคนที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ ที่จะมาแนะนำความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างให้เป็นประโยชน์กับบ อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสงขลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อ งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Firewall และ Switch Layer 2 ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงคันคลองระบาย ร.7 ขวา สามชุก 2 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อบานระบายน้ำเหล็ก แบบกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยสะพือ บ้านดอนใต้ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดแรงม้า 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเช่า 120 วัน จำนวน 2 คัน งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 3 โครงการเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจัดซื้อสีและทินเนอร์แห้งช้าให้กับ โรงซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างจัดจ้างตรวจสอบ Tube Inspection ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ในระหว่างหยุดซ่อมบำรุงตามวาระของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณพร้อมอุปกรณ์ รวม 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาตั้ง อัตราการสูบ 0.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่อเหล็ก (Steel Pile) และระบบไฟฟ้าควบคุม สถานีสูบน้ำแห่งที่ 1 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสริมคันคลองกาหรำ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.ศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลงน้ำขนาดเล็กแม่ปาย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับระดับดิน ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน รั้ว-ประตู ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อาคารสำนักงาน ที่ทำการบ้านพัก และอื่นๆ รวม 244 รายการ ของงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานน่าน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้าง โครงการฝายน้ำขวางพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและพื้นที่ข้างเคียง บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 2 กิจกรรม รวม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองวังม่วง ตำบลบ่อแร่ อำเภอวังสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดบ่อก่อสร้าง โครงการอาคารบังคับน้ำคลองวังม่วง ตำบลบ่อแร่ อำเภอวังสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 46 รายการ ใช้งานการไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.สันทราย(พร้าวและสันทราย) น.1 สทร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย(รั้ว ก3)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Binding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม (Mono Pole) ขนาดความสูง 20 เมตร พร้อมฐานรากเสาเหล็กแบบเข็มเจาะคู่ และระบบเชื่อมต่อลงดิน งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วงทางหลวงหมายเลข 9 กม. 64+800 - สถานีไฟฟ้าปทุมธานี 1 จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

การเลือกหมวดหมู่ เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน houzzmate.com ทำให้ สามารถเลือกดูเฉพาะหมวดงานที่สนใจ เป็นประโยชน์ทั้งกับคนที่ หาช่าง , ช่างหางาน หรือ ผู้ที่ต้องการอ่านบทความเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เช่น เมื่อคลิกเลือกหมวดหมู่ "ไฟฟ้าทั่วไป" ส่ิ่งที่จะปรากฎขึ้นบนหน้าฟีดให้เห็น ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหมวดงานของ ไฟฟ้า ทั้งประกาศงาน หาช่างไฟฟ้า ผลงานของช่างไฟฟ้าที่นำมาแสดง ร้านบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า และบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ   อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และอาคาร AFL ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า LED บริเวณทางยกระดับและทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสงขลา โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

houzzMate admin เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :