Image


เผยแพร่ : วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 , 5 (งบกฎกระทรวงปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนรามอินทรา (มาตรฐานรอง) (งบ พ.ร.บ.ปี 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างติดตั้งระบบบำบัด ขจัดคราบน้ำมันปนเปื้อนตามแผนงานปรับปรุงโรงไฟฟ้าดีเซล จำนวน 6 แห่ง (โรงไฟฟ้าดีเซลแม่สะเรียง,อุ้มผาง,ท่าสองยาง,สังขละบุรี,บ้านห้วยต้า และเกาะนกตะเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรอยุธยา (โรจนะ) งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) ชช.2 งบ พ.ร.บ.ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด