Image

โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ (Solar Rooftop) Accuracy Class 0.1 จำนวน 3 เครื่อง ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ 2560-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ย้ายแนวระบบ จำหน่าย 22 เควี ทางหลวงหมายเลข 2068 ฝั่งขวา ช่วงหน้า รพ.ขามทะเลสอ ถึง ปากทาง บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำดิบ จากโรงสูบน้ำดิบแรงต่ำ บ้านติ้ว ถึงบ้านไร่กาแฟ ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชันะชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคา เช่่ารถยนต์ให้กับ กฟฟ.แหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 99 หน่วย และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน รายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ท่าเจ้าสนุก) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด