Image


เผยแพร่ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง-รื้อถอนเพื่อสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 ที่ สฟ.นครราชสีมา 4(ชั่วคราว) รวม 10 รายการ (10 รหัสพัสดุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line สถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 – สถานีไฟฟ้าแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ CNA5R-01 วัดโพธิ์งาม-วัดตะกู (จุดที่ 1) จ.ชัยนาท ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยชุมชนบ้านไร่บน หมู่ 6 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคบางสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image


เผยแพร่ : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (2 ชุด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด