แสดงรายการเผยแพร่
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครราชสีมา (หนองบัวศาลา 2) งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น , บ้านแฝด 2 ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จัดซื้อแบบเหล็กผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับใช้ผลิตเสาไฟฟ้า คอร.ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตทั้ง 6 แห่ง รายการที่ 1 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเชียงใหม่ รายการที่ 2 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม รายการที่ 3 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี รายการที่ 4 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตกาญจนบุรี รายการที่ 5 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตราชบุรี รายการที่ 6 แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ กฟจ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างอาคารอยู่เวร/อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง 2 ชั้นและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ที่ กฟย.อ.ท่าลี่ จ.เลย ตามประกวดราคา จป.ฉ.1 กกค(ยธ)40/2561 อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ กฟจ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคา ก.1สบ.1/2561 อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องกว้านขนาด 12 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ จำนวน 3 ชุด ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำ ปตร.พร้อมเครื่องผลักดันน้ำ ลัดท่าคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ช่างไฟต้องมี "ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำงานได้" เรื่องนี้ท่านที่เป็นช่างไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างคงทราบดีแล้ว ว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติ ทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำ "โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" ขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนให้ช่างไฟฟ้าได้ยกระดับมาตรฐาน และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และยังจะได้รับการบันทึกข้อมูลว่าเป็นช่างไฟฟ้าแนะนำประจำตำบลของการไฟฟ้าสำหรับแนะนำให้ประชาชนไปใช้บริการอีกด้วย ไม่เท่าน อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครนายก โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อต้นราชพฤษ์ ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และอื่นๆ จำนวน 74 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“การเดินสายไฟในบ้าน” เป็นเรื่องที่ทุกบ้านต้องมี ตราบใดที่เรายังจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสไฟฟ้าแบบส่งมาตามสาย ตราบนั้นการ เดินสายไฟ เป็นเรื่องที่ต้องมีอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ในการเดินสายนั้นทุกๆ  ท่านก็คงทราบกันดีว่ามันก็มีอยู่หลายรูป  แต่วิธีไหนที่จะเหมาะสมในการใช้งานของบ้านเรา  อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณา ดังนั้น E-Fix เว็บสำหรับ ผู้ประกอบการ  ที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่  อีกหนึ่งผู้สนับสนุนของ houzzMate จึงอยากจะนำเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง  ว่ามีแบบไ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา มีความประสงค์จะ ประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุง Front Office กฟอ.ศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 9 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือฮอทไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุพร้อมรั้วรอบคลังพัสดุ กฟอ.ท่าเรือ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก่งคอย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office กฟอ.แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่อจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนสี่แยกสมเด็จ-แยกดงแหลม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้าง จัดงานแสดงไม้เมืองหนาว "ทิวลิปบานที่ระยอง 2561" ที่ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างประกอบตู้ Online Remote Operation Current Interrupter System ส่งมอบ ที่ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเจาะสำรวจ จำนวน 13 รายการ สำหรับงานสำรวจธรณีและปฐพีวิทยาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครนายก โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อป้ายอักษรไฟวิ่งแสดงผล Full color แบบติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดนครนายก โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อต้นปาล์มแว๊ก ลำต้นสูง 2 เมตร และอื่นๆ จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างานจ้างเหมาซ่อมแซมแพสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำไฟฟ้าบ้านโคกสำราญเหนือ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานดาดคอนกรีตคลอง 1R-2L-MC กม.0+000-4+000 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานร้อยเอ้ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองคู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น  

เรียนเชิญช่างไฟฟ้า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง ในกิจกรรม "ชวนช่างสร้างสรรค์สังคม (ปี 2) ตอน แบ่งปันน้ำใจแด่ผู้ยากไร้ที่พักพิง" อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า MTU ขนาด 2000 กว. แบบ 16V4000G3 หมายเลข 527107722 ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 18.00x27.00 เมตร และขนาด 18.00x36.00 เมตร ที่ กฟอ.บปก. ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย กฟอ.ปลวกแดง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด 20.00*18.00 เมตร, รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเหล็ก 0.30 เมตร และ ถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ที่สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 4 ด้วยวิธี  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบ้านพักพนักงานขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณแรงต่ำในกรมชลประทาน ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานและถนนทางเชื่อมพื้นที่สาธารณะหนองลาดตะเพียน ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A0 จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านสองแควใต้ ม.2 (ด้านขวาทาง) ต. นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจ่ายสารเคมี - เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึม และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานระบบความปลอดภัย และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่า จ.ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (งบกฎกระทรวงปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมชาติ 2 และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) ชช.4 งบ พ.ร.บ.ปี 2561 (งบเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างผลิตพร้อมติดตั้งชุด Battery Bank สำหรับ UPS ที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจัดหาบริษัทผู้รับเหมางานก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการจัดการนํ้าและถนน โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติวังน้อยฯ โดยวิธีประมูล อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและซ่อมบำรุงรักษานครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่ทำการ ปตน.ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายกมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำนครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (มอก. 15 เล่ม 1-2555) และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โครงการฝายห้วยคกข้าว ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกสำราญเหนือ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น  

ทำไมฝนตกไฟดับบ่อย“ คำถามนี้มักเกิดขึ้นอยู่เสมอ  และเป็นเสียงคำถามที่มักมาพร้อมกับอารมณ์หงุดหงิด  ด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมเกิดปัญหาซ้ำซ้อนแบบซ้ำซาก  เพราะแค่ฝนตกก็ลำบากที่ไปไหนมาไหนไม่สะดวกก็แย่แล้ว มาเจอ “ไฟฟ้าดับ” ซ้ำเข้าไปอีก นี่เป็นอีกเรื่องที่ E-Fix เว็บสำหรับ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ หนึ่งในผู้สนับสนุนของ houzzMate อยากเอามาเล่า อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง ห้องประชุม กฟอ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่ กฟอ.เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างเพิ่ม Bay ที่สถานีไฟฟ้า เกาะสมุย 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยศุภาหาร 2) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองคู ม. 11 ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรมหาสารคาม 2 (ตลาด) ชช.2 งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (งบเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรมุกดาหาร 1,2 ชช.2 งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (งบเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุง  TrueSite Fire Alarm Workstatio โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“แอร์เหม็นอับ”  ปัญหาเรื่องแอร์มีกลิ่นเหม็นอับออกมาพร้อมกับลมจากเครื่อง  เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รบกวนการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่พบได้บ่อยๆ  เรื่องนี้ควรทราบ เพื่อจะได้หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหา  นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีที่E-Fix เว็บสำหรับ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ ผู้สนับสนุนของ houzzMate อยากเอามาเล่า การที่เรารู้สาเหตุของปัญหา แอร์เหม็นอับ จะช่วยให้เราสามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถที่จะ หาช่าง ให้มาช่วยจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น รวมถึง อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง โดย โครงการชลประทานอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงหนองระดำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานเครื่องจักรกล มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำทดสอบเสาเข็มเจาะ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานเครื่องจักรกลและอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินคลุก ของงานปรับปรุงถนนราดยางทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยกกคูณ ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knock Down ที่ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิถาคสาขาย่อยตำบลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knock Down ที่ กฟย.นิคมสร้างตนเองอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างรั่วคอนกรีตบล็อคฯ,ลานคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอทุ่งยางแดง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.00 x 22.00 เมตร ที่ กฟจ. สกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย ก-3 พร้อมผนังกันดิน,รั้วคอนกรีตบล็อก และโรงจอดรถ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

มาต่อกันเป็นตอนที่ 3 อันเป็นสุดท้ายในเรื่อง “ผู้รับเหมาทิ้งงาน วัสดุที่ทิ้งไว้เอามาใช้ได้หรือไม่” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นและพบเจอกันได้ในงานก่อสร้าง ซึ่งเรื่องนี้เป็นคำถามคาใจของทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านของผู้ว่าจ้าง คน หาช่าง มาทำงานและในฝ่ายของ ผู้รับเหมา ทำให้เกิดความขัดแย้งกันในกรณีเอาวัสดุที่อยู่ในสถานที่ก่อสร้างไปใช้งาน ซึ่งต้องการนำมาใช้ หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องเสียก่อนเชิญฟังคำตอบได้จากคลิปด้านล่างนี้ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยไทยโปโลคลับ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อร้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำสำนักงานบ้านฉาง กปภ.สาขาบ้านฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรภูเก็ต (ถลาง) ชช.4 งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (งบเหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“แอร์มีเสียงดัง” นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่เชื่อว่าคนใช้เครื่องปรับอากาศหลายๆ ท่านเผชิญกับเรื่องนี้ ซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะแอร์เก่าอย่างเดียว แอร์ที่พึ่งติดตั้งก็เกิดปัญหานี้ได้ เรื่องนี้เกิดจากสาเหตุใด เป็นอีกเรื่องที่ E-Fix เว็บสำหรับ ผู้ประกอบการ ที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ อยากเอามาเล่าการที่เรารู้สาเหตุของปัญหา จะช่วยให้สามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถที่จะ หาช่าง ให้มาช่วยจัดการปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น รวมถึงยังทำให้เราสามารถหาทางป้องกันล่วงหน้า ไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้อีกด้ว อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“แอร์มีน้ำหยด” เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักพบในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ  เป็นอีกกรณีปัญหาที่ทั้งก่อให้เกิดความรำคาญและอาจสร้างความเสียหายให้กับบ้านที่อยู่อาศัย  หรืออาจจะเลยเถิดไปถึงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ดังนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อย เป็นเรื่องที่ต้องรีบจัดการ  เป็นอีกเรื่องที่ E-Fix เว็บสำหรับคนที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ อีกหนึ่งผู้สนับสนุนของ houzzMate อยากเอามาเล่าการที่เรารู้สาเหตุของปัญหา จะช่วยให้สามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง หรือ สามารถที่จะ หาช่าง ให้มาช่ว อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 ksc. (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ โครงการฝายกั้นลำน้ำลำพะยัง (บ้านมะนาว) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยกรมชลประทานบึงกาฬ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนภายในบริเวณหัวงานประตูระบายน้ำห้วยคาด โครงการชลประทานบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง อาคารโรงเก็บมิเตอร์ เสาธง รั้ว ประตู ป้ายชื่อ ถนน ลาน รางระบายน้ำ บ่อพัก และ รื้อถอน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภองาว จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถมดินบดอัดแน่นและติดตั้งประตูลวดตาข่ายพร้อมรั้วลวดหนาม ที่ สฟฟ.ฉะเชิงเทรา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่นภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี (รหัส 1020440112) จำนวน 1,240 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จัดซื้อวัตถุดิบรองในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ทั้ง 6 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยศุภาหาร) หมู่ 3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต  2 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระถุทธบาท - ท่าเรือ ระหว่าง กม. 13+665 - กม.14+600 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ สถานีผลิตน้ำสำนักงานบ้านฉาง กปภ.สาขาบ้านฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อฯ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถมดินบดอัดแน่น ที่ กฟจ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย แบบ Knockdown ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเรณูนคร จ.นครพนม เลขที่ จป.ฉ.1 กกค.(ยธ) 01/2561 (2) เลขที่โครงการ 61057085152 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อยู่ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“แอร์ไม่เย็น” เป็นอีกปัญหาที่พบได้บ่อย  และเป็นเรื่องที่ทำให้คนรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสีย  เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน  เราต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศกันอยู่แทบจะตลอดทั้งปี วันไหนถ้าแอร์ไม่เย็น  มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ นี่เป็นอีกประเด็นที่ E-Fix  เว็บสำหรับคนที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ อีกหนึ่งผู้สนับสนุนของ houzzMate อยากเอามาเล่าการที่เรารู้ถึงสาเหตุที่แอร์ไม่เย็น  จะช่วยให้เราหาวิธีการแก้ไขได้ง่ายขึ้น บางกรณีอาจจะสามารถแก้ไขเองได้ หรือ  อย่างน้อยก็ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ถังน้ำใส 1,000 ลบ.ม. และหอสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีจ่ายน้ำห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น  

“โดนไฟดูดนานแค่ไหนถึงจะเป็นอันตราย”  น่าจะเป็นอีกเรื่องที่คนสนใจอยากรู้  เนื่องจากทุกวันนี้คนเราต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบจะตลอดเวลา  เมื่อยุ่งกับมันมากก็แน่นอนว่ามันต้องมีพลาดเกิดปัญหาขึ้นมาได้  ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรทราบไว้ เพื่อจะได้เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ช่างเชียงใหม่อยากเล่า เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับงานช่าง จาก E-Fix เว็บสำหรับคนที่ต้องการ หาช่างเชียงใหม่ ที่จะมาแนะนำความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างให้เป็นประโยชน์กับบ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานสงขลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบส่งน้ำคลองหาดฟ้าผ่า ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อ งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Firewall และ Switch Layer 2 ของระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่ คจฟ.1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงคันคลองระบาย ร.7 ขวา สามชุก 2 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อบานระบายน้ำเหล็ก แบบกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยสะพือ บ้านดอนใต้ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดแรงม้า 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเช่า 120 วัน จำนวน 2 คัน งานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำระยะที่ 3 โครงการเก็บน้ำคลองหลวง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจัดซื้อสีและทินเนอร์แห้งช้าให้กับ โรงซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างจัดจ้างตรวจสอบ Tube Inspection ของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ในระหว่างหยุดซ่อมบำรุงตามวาระของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณพร้อมอุปกรณ์ รวม 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเพลาตั้ง อัตราการสูบ 0.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่อเหล็ก (Steel Pile) และระบบไฟฟ้าควบคุม สถานีสูบน้ำแห่งที่ 1 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านเหล่ากกตาล จังหวัดนครพนม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมเสริมคันคลองกาหรำ ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.ศรีราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลงน้ำขนาดเล็กแม่ปาย และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแม่เทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับระดับดิน ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน โรงเก็บมิเตอร์พร้อมสำนักงาน รั้ว-ประตู ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อาคารสำนักงาน ที่ทำการบ้านพัก และอื่นๆ รวม 244 รายการ ของงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่นสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ กลอนโด-รางสาลี่ ตำบลกลอนโด อำเภอมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานน่าน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้าง โครงการฝายน้ำขวางพร้อมระบบส่งน้ำจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวและพื้นที่ข้างเคียง บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 2 กิจกรรม รวม 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองวังม่วง ตำบลบ่อแร่ อำเภอวังสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดบ่อก่อสร้าง โครงการอาคารบังคับน้ำคลองวังม่วง ตำบลบ่อแร่ อำเภอวังสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะจัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 46 รายการ ใช้งานการไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 ในพื้นที่ กฟอ.สันทราย(พร้าวและสันทราย) น.1 สทร.(บห.)(ซปก.)(e-bid-conc)01-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย(รั้ว ก3)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Binding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม (Mono Pole) ขนาดความสูง 20 เมตร พร้อมฐานรากเสาเหล็กแบบเข็มเจาะคู่ และระบบเชื่อมต่อลงดิน งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วงทางหลวงหมายเลข 9 กม. 64+800 - สถานีไฟฟ้าปทุมธานี 1 จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

การเลือกหมวดหมู่ เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน houzzmate.com ทำให้ สามารถเลือกดูเฉพาะหมวดงานที่สนใจ เป็นประโยชน์ทั้งกับคนที่ หาช่าง , ช่างหางาน หรือ ผู้ที่ต้องการอ่านบทความเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม เช่น เมื่อคลิกเลือกหมวดหมู่ "ไฟฟ้าทั่วไป" ส่ิ่งที่จะปรากฎขึ้นบนหน้าฟีดให้เห็น ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหมวดงานของ ไฟฟ้า ทั้งประกาศงาน หาช่างไฟฟ้า ผลงานของช่างไฟฟ้าที่นำมาแสดง ร้านบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า และบทความที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ   อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการดับเพลิงและหน่วยกู้ภัย และอาคาร AFL ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า LED บริเวณทางยกระดับและทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดสงขลา โดยแขวงทางหลวงชนบทสงขลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนทางขึ้นหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบผ้า สำหรับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสะพานกรุงเทพ เขตบางคอแหลม, เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุงห้อง SCADA Maintenance  เดิมให้เป็น Digital Electronic Laborator กำหนดส่งมอบใน 240 วัน อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายไฟฟ้า และอื่นๆ รวม 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างทำ ประตู-หน้าต่าง ขนาดต่างๆ จำนวน 13 รายการ (สำหรับงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้องที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทาวน์โฮม 2 ชั้น จำนวน 81 หน่วย พร้อมงานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานวิศวกรรมโยธา งานภูมิสถาปัตย์ และอื่นๆ ตามโครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสมุทรปราการ (การ์เด้นวิลล์ บางปู) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านเดี่ยว 2 ชั้น และอื่นๆ ตาโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดสุรินทร์ ส่วนการก่อสร้างที่ 1 จำนวน 45 หน่วย และส่วนการก่อสร้างที่ 2 จำนวน 43 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

เรื่อง  ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ที่กฎหมายบังคับเอาไว้ ว่าให้ช่างที่ทำงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จะต้องได้ผ่านการทดสอบเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ เป็นเรื่องที่มีประเด็นให้สอบถาม และถกกันมากมายหลายประเด็น และเรื่องหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมาก ก็คือ คำถามที่ว่า เหตุใด จึงมีแค่ ช่างไฟฟ้า เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ที่ต้องถูกบังคับให้ต้องมีไลเซนส์ ทำไมช่างสาขาอื่นไม่ต้องทำ… หรือ ไม่โดนกฎหมายบังคับเอาแบบนี้บ้าง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และสมควรอย่างยิงที่จะต้องหาคำตอบของเ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดราชบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 4 ถนนหัวสนามเชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ชลบุรี - ศรีราชา ระหว่าง กม.๑๐๐+๑๐๐ - กม.๑๐๓+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำตามแนวสายทาง  โดยการขุดเป็นรางเปิดดันท่อลอดผิวทาง อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

“ต่อไปช่างที่ทำงานด้านไฟฟ้าภายในอาคาร จะต้องมีไลเซนส์ช่างไฟฟ้าเสียก่อนถึงจะทำงานได้ ไม่เช่นนั้นจะมีความผิด เขาจะจับมาปรับเสียเงินหลักพันหลักหมื่น” ประโยคทำนองนี้ เชื่อว่าหลายท่านยังจำได้ เพราะมันเป็นประเด็นใหญ่ที่พูดกันอย่างกว้างขวางมาช่วงหนึ่ง แต่… มาจนถึงตอนนี้ ยังไม่เห็นมีคนถูกจับถูกปรับกันที่ไหน จนมีบางคนคิดว่า เขาน่าจะ “ยกเลิก ไม่จับช่างไฟฟ้าที่ไม่มีไลเซนส์กันแล้วมั้ง” เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คาใจเราต้องหาคำตอบ… อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง สำนักงานชลประทานที่ 10 มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อไม้ยางไม่ไสแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานอาคารป้องกันตลิ่ง ประตูระบายน้ำบางกระ จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจัาง กรมชลประทาน โดย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างคลองส่งน้ำ กิจกรรมขุดลอก กิจกรรมก่อสร้างวางท่อส่งน้ำสาย MP (งานดิน) รวม 3 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จ้างเหมารื้อถอนและก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.บ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ใหม่ ณ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ (คก.บป.) จ.ชลบุรี กำหนดให้ส่งมอบแล้วเสร็จภายใน 135 วัน อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร Substation #1 ณ คลังน้ำมันศรีราชา จ. ชลบุรี กำหนดดำเนินงานแล้วเสร็จใน 150 วัน อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาโรงบรรจุก๊าซ ณ คลังปิโตรเลียมบางจาก อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้าง งานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24 x 36 เมตร ที่คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเข็มพืดเหล็กพร้อมตอก สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกลำห้วยสำราญเชื่อมต่อคลองอีสานเขียวบ้านตีกา ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารสื่อสาร ให้ กฟส.ท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย สะพานดำ - อำเภอโกรกพระ จุดที่2 อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย สำนักงานชลประทานที่ 14 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานปทุมธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับรุงประตูระบายน้ำคลองเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผนงานที่ 3 (ไลน์เมน) เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 6,400 ต้น (เลขที่โครงการ e-GP:61037469649) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณโครงการพระราชดำริ - แยกแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านไฮ่ ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ของงานขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านไฮ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการชลประทานพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ จำนวน 84 รายการ สำหรับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำเฟื้อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2 และ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสร้างคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมแบบจำลองการส่งน้ำชลประทาน (SCADA) จำนวน 1 งาน เลขที่ EB.05/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้า ขนาด 600 มม. หนา 6 มม. และรายการอื่นๆ รวม 2 รายการ โครงการปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :
เผยแพร่ : วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะ ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์จัดจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้าง งานกำแพงกันดินของระยะที่ 1 สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า และงานย้ายแนวท่อระบายน้ำ โครงการ PTT Innovation Park ครั้งที่ 2 อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำบานระบายตรง ขนาด 6.00 x 3.00 ม. เครื่องกว้านขนาด 12 ตัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง เลขที่ EB.จ.ลต.19.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อดินพร้อมบดอัดแน่น รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเสาคอนกรีตขนาด 9 เมตร (งานงบผู้ใช้ไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาเหล็กชนิด 8 เหลี่ยม (Mono Pole) ขนาดความสูง 20 เมตร พร้อมฐานรากเสาเหล็กแบบเข็มเจาะคู่ และระบบเชื่อมต่อลงดิน งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ให้ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

เคยไหมที่คุณส่งข้อความประชดประชันกันทาง internet… ประเด็นนี้อาจแจ้งเตือนเอาไว้ทั้งสำหรับท่านที่เป็นเจ้าบ้านที่ หาช่าง และช่าง หรือ ผู้รับเหมา ที่เวลาทำงานกันไปแล้วเกิดปัญหา โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเงินๆ ทองๆ เพราะบางที การส่งข้อความหากันโดยมีเจตนาประชดประชัน เสียดสี อาจจะทำให้คุณต้องสูญเงินไปได้ง่ายๆ เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์… ซึ่งเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ได้ให้คำแนะนำกับ houzzMate มา เพื่อให้เรานำมาบอกเล่าต่อ เป็นอุทาหรณ์ กรณีศึกษา ให้ทราบกันว่าการประชดนั้นมันอาจมีผลผูกมัดคุณ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร และอาคารจอดรถ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ ระยะที่ 3 ส่วน 1 (บ้านพระราม 4) สัญญา 2 ด้วยวิธีประกวดาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน รางระบายน้ำ-บ่อพัก และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของเดิม ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 7/3 งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (เหลือจ่าย) ภายในโครงการบ้านเอื้อาทรเทพารักษ์  3 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมากำจัดกากของเสียอันตราย ณ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ โรงงานซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น และคลังปิโตรเลียมสงขลา อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานตัดจำหน่ายวาล์ว สภาพทำลาย ณ คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโคมไฟกันน้ำ LED Model FLL 210/A Daylight 5700 K..... และอื่นๆ รวม 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 ม. ยาวประมาณ 18.00 ม. สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น สำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองแต้จิ๋ว ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกแก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่ารถและเครื่องจักรกลงาน (พร้อมพนักงานขับ) จำนวน 8 รายการ ของงาน งานซ่อมแซมคันดินรอบอ่างเก็บน้ำบุ่งหมากโมง ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ Solar rooftop จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองหนึ่ง (ชั่วคราว) ด้านโยธา จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ช่าง ผู้รับเหมา หรือ ผู้จำหน่ายสินค้าด้านงานช่าง มีหลายท่านที่สนใจที่จะให้บริการหรือจำหน่ายสินค้าให้กับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากเป็นผู้ว่าจ้างที่เชื่อมั่นได้ในเรื่องความมั่นคง การจ้างจริงจ่ายจริง  แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลายๆ งาน ได้ประกาศให้ใช้วิธีประมูลงานแบบใหม่ คือให้ทำรายการการปประมูลงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเรื่องทำให้บางท่านรู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและมีความซับซ้อนในกระบวนการ ที่จะเข้าร่วมในการเสนอสินค้าหรือบริการ ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า “ ทำไมงานจ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสาเข็มไม้ จำนวน 1 รายการ สำหรับกิจกรรมประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.2R-สองพี่น้อง พร้อมสถานีสูบน้ำ กม.1+374 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบชลประทานให้แก่พื้นที่การเกษตรโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเขต ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ รวม 3 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเกาะเพชร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานบางตน – เขต อบต.ขนาบนาก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว รวมอุปกรณ์ จำนวน 500 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก. ซีพี ดีเวลล็อพเม้นท์ (โครงการหมู่บ้านคริสตัลโฮม 1) หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเคหะกตัญญู คลองหลวง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องมือทดสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ (Portable Standard Meter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงจอดรถมาตรฐาน ถนน-ลาน รางระบายน้ำ และอื่นๆ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ถนน ฝายและระบบส่งน้ำ ที่ เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กแม่ยะ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 143 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

มาต่อกันเป็นตอนที่ 2 สำหรับกรณีผู้รับเหมาทิ้งงาน แล้วมีวัสดุตกค้างอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง  แล้วเกิดคำถามขึ้นว่า เจ้าของบ้าน หรือ ผู้ว่าจ้าง  จะสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้งานต่อได้หรือไม่  ซึ่งครั้งก่อนได้นำเสนอไปแล้ว 1 วิธี ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง  ไม่เข้าข่ายการกระทำอันผิดกฎหมาย เพราะหากว่าจู่ๆ จะเอาของมาใช้นั้น เสี่ยงต่อความผิด ซึ่งตามกฎหมายเจ้าของหรือผู้ว่าจ้างทำได้เพียงยึดเอาไว้ชั่วคราว  หากต้องการนำมาใช้  หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการดำเนิ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (งบทำการประจำปี 2561) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ระบบไฟฟ้า MV 3,300 V. ปีงบประมาณ 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรแก้วประดับ ชช.1 งบ พ.ร.บ.ปี 2561 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

การทำสัญญา เป็นเรื่องที่ควรกระทำเมื่อเกิดการว่าจ้างให้ช่างเข้าไปทำงาน เรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดี ทั้งทางฝ่ายเจ้าของบ้าน ผู้ว่าจ้าง และฝ่ายช่างที่เป็นคู่สัญญาในการเข้าไปให้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้มีหลักฐานชัดเจนในข้อตกลง และขอบเขตงานว่า ช่างได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการในส่วนใดบ้าง ช่วยทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ป้องกันการเกิดปัญหาจากความเข้าใจผิด หรือ เกิดกรณีผิดพลาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเปรียบมากเกินกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นที่ทราบและเข้าใจว่า สัญญาช่าง เป็นเรื่องจำเป็น แต่ก็มีหลาย อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนฉลองกรุง ชช.1 งบ พ.ร.บ.ปี 2561 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในโครงการเคหะชุมชนนครศรีธรรมราช 2 และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) ชช.4 งบ พ.ร.บ.ปี 2561 (เหลือจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย โครงการชลประทานบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตะปูตอกคอนกรีตขนาด 2 นิ้ว x 7 นิ้ว จุกล่องละ 1 กก. , ตะปูเหล็กหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ไม่เคลือบสังกะสีจุลังละ 18 กก. (มอก.113-2526) ขนาดต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง งานดินธรรมดาพร้อมเกรดบดอัดแน่น และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ สำหรับกิจกรรมประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ ร.R-สองพี่น้อง พร้อมสถานีสูบน้ำ กม.1+374 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง งานจ้างก่อสร้างหลังคาคุมลานพัสดุ ขนาด 24*36 เมตร ที่ กฟจ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งในลำน้ำลาว หมู่ 6 บ้านสันมะแฟน ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานระนอง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อและอุปกรณ์รวมจำนวน 15 รายการ สำหรับโครงการซ่อมแซมฝายคลองรังแตน (พรด.) พร้อมระบบส่งน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ขอซื้อขอจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินติดตั้งคอนสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย จำนวน 2 งาน คือ1.จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 ถึงซอยหัวหิน 88 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2.จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณสถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 ถึงซอยหัวหิน 116 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย สำนักงานชลประทานที่ 14 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งประตูและหน้าต่าง จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดหนองบัวลำพู มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ผู้รับเหมาไม่เข้ามาทำงาน มีลักษณะให้เชื่อได้ว่าน่าจะทิ้งงานแล้ว เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาและทำให้ผู้ว่าจ้างเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก  แต่นอกเหนือจากเรื่องงานที่คั่งค้าง  ก็ยังมีเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่ถูกนำเอาเข้ามาในพื้นที่  ซึ่งจะเหลือตกค้างอยู่ เรื่องนี้ก็เกิดคำถามขึ้นเหมือนกันว่า  วัสดุก่อสร้างที่เหลืออยู่เหล่านี้ ทางฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของบ้าน  จะสามารถนำเอาไปใช้งานต่อได้หรือไม่  จะให้ผู้รับเหมารายอื่นนำมาใช้เพื่อทำงานต่อได้ไหม  จะเข้าข่ายการใช้สิ่งของที่เ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปากคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมงานดิน งานฝายห้วยหินลาดพร้อมระบบ ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สะพาน อ.โกสุมพิสัย - แยก รพ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่โครงการ(EGP) : 61037169969 อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงานและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่ กฟอ.พานทอง จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.รชยาเรียลเอสเตท หมู่บ้านรชยา 2 บ้านช้าง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมระบบสูบน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องน้ำรั่วซึม และอื่นๆ ภายในห้องชุดพักอาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดสงขลา (เกาะหมีฮิว) ชช.4 งบทำการปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 4 ชซ.3 งบประมาณปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วชั่วคราวคลังสินค้าและอาคารปฏิบัติการระบบท่อส่งก๊าซ เขต 9 จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน/ลูกรัง ภายในตำบลเขาใหญ่ หมู่ที่ 2 – 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมาบำรุงรักษาตามวาระและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ คลัง ปตท. ส่วนกลาง ในรูปแบบ CONTIGENCY CONTRACT อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีบริการ ปตท. สาขาทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยน้ำเขียว บ้านซับไทร หมู่ที่ 15 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานขนาดย่อยส่วนวิศวกรรม สำหรับงานปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ต. หมูม่น อ.เมือง จ. อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก สำนักงานชลประทานที่ 13 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 1 มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนโป่งอ่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอบางระจัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

การ Verify profile หรือ การยืนยันข้อมูลตัวตน เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ houzzMate ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวช่างเอง ซึ่งสิ่งนี้เป็นการอ้างอิงข้อมูลจริงที่สามารถตรวจสอบได้ของช่าง ซึ่งจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลูกค้าผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ที่ต้องการ หาช่าง ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ เลือกใช้บริการของช่างรายนั้นๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ เราจะมาดูวิธีการ Verify profile ข้อมูลส่วนบุคคลของช่าง ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนก็จะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความสมบูรณ์ของโ อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ทกฟอ.เสลภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่นประจำปี2561(เมษายน-ธันวาคม2561)โซนที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ปกครองพัฒนา 1 และหมู่บ้านสวนประกายกานท์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานระบบความปลอดภัย และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่า จ. ชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ งานระบบความปลอดภัย และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร (9 – 10) ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการเคหะชุมชนพรพระร่วงประสิทธิ์ ซช.2 งบทำการปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย เทศบาลนครรังสิต มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำถนนรังสิต-นครนายก (บริเวณสะพานหมู่บ้านชมฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง เทศบาลนครรังสิต เลขที่ 50/2560 อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ปัญหาความรู้สึกว่า รู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ รู้สึกว่าอีกฝ่ายผิดสัญญางานก่อสร้าง แต่... ถ้าฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลจะคุ้มไหม... คำถามคาใจที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในงานก่อสร้าง ซึ่งหลายครั้งตามมาด้วยข้อพิพาทและต้องการจะนำเรื่องไปฟ้องร้องกันในชั้นโรงชั้นศาล แต่ก็แน่นอนว่ามีหลายท่านที่มีความลังเล ว่าการทำเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่คุ้มมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องเกิดคดีความกัน... คลิปนี้ อาจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับท่าน.. อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างออกแบบจัดสร้างและบริหารจัดการชุดนิทรรศการสำเร็จรูป Knock Down ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา ส่งมอบงานที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง กำหนดเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 3 รายการ ได้แก่  1.  เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์  2.  เครื่องสูบน้ำแบบแช่  3.  เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานสูบจ่ายน้ำพร้อมดูแลทรัพย์สิน จำนวน 8 สถานี (สถานีสูบน้ำห้วยสะพาน, สถานีสูบน้ำห้วยขุนจิต, สถานีจ่ายน้ำเขาทัพพระยา, สถานีสูบน้ำมาบหวายโสม, สถานีสูบเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.บางละมุง, สถานีสูบน้ำหนองกลางดง, สถานีเพิ่มแรงดันมาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง, สถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล อ.ปลวกแดง จ.ระยอง) จำนวน 6 เดือน (เม.ย. 61 - ก.ย. 61) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์ฯธรรมปุเนติ 161 ม.8 บ้านนาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 7 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำมาบยางพร, สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล, สำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา) จำนวน 6 เดือน (เม.ย. 61 - ก.ย. 61) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง มอก.396-2549 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับพัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแก้มลิงห้วยคำบอน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรางระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบตามแบบหมายเลข PSP 1524 รวม 4 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง ลาน คสล. หนา 0.15 ม. ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาต่อเติมบันไดหนีไฟอาคารสำนักงานที่ การไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้องการที่จะประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตใช้งานก่อสร้าง ตามแผนงานก่อสร้างระบบจำหน่ายโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ของ กฟส.อ.ปาย และ กฟย.อ.ปางมะผ้า ในพื้นที่ กฟจ.แม่ฮ่องสอน 2 รายการ จำนวน มากกว่า 1,500 ต้น อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสา และสมอบกคอนกรีตงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วงสี่แยกบ้านโพธิ์ - สี่แยกคอมเพล็กซ์ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่อจ่ายน้ำประปาเพื่อชุมชนพื้นที่ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
Image

MooWe เขียนบทความ
โพสต์เมื่อ :