Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image
2 รูป
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัครช่างก่อสร้างบ้าน ด่วน จ้างเหมา ค่าแรง
 • บ้านสวนภูมิฐาน รับสมัครช่างก่อสร้างบ้านจำนวนมากด่วน จ้างเหมาค่าแรง งานโครงสร้าง งานก่อฉาบ ที่พักพร้อม ส่งงานเบิกจ่ายได้ทุกวัน ไม่ต้องรอ 15วัน จ่ายเต็มตามตกลง ไม่มีหักใดๆ
 • 30 มิถุนายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัครช่างก่อ-ฉาบปูน
 • โครงการบ้านสวนภูมิฐานรับสมัครช่างก่อ-ฉาบบ้านเดี่ยว2ชั้น จ้างเหมาค่าแรงต้องการช่างจำนวนมาก พักหน้างานได้ งานเสร็จส่งงานเบิกจ่ายได้ทุกวัน จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
 • 30 มิถุนายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัคร ช่างรับเหมาก่อสร้าง จำนวนมาก และ ช่างตัดหญ้าประจำหมู่บ้าน
 • รับสมัครช่างก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้น ช่างโครงสร้าง2ทีม ก่ออิฐมวลเบาม20คน -ฉาบปูน 20คน เซี้ยมปูน 5คน ฝ้าระแนงชายคา ฝ้ายิบซั่มฉาบเรียบ 1ทีม จ้างเหมาค่าแรง มีที่พักให้ น้ำไฟฟรี ส่งงานเบิก-จ่ายเงินได้ทุกวัน จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #งานปูนฉาบ
 • 14 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัครช่างก่อสร้าง งานร้อยสายไฟฟ้า-ติดโคม เชื่อมเหล็กโครงหลังคา งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบ
 • บ้านสวนภูมิฐาน ที่ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี รับสมัครช่างก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้น งานร้อยสายไฟฟ้า-ติดโคม1ทีม งานเชื่อมเหล็กโครงหลังคา1ทีม งานติดแป-เชิงชาย-มุงกระเบื้องหลังคาโมเนียร์1ทีม งานโคร
  งสร้างบ้าน4ทีม งานก่ออิฐมวลเบา20คน งานฉาบปูน20คน งานจับเซี้ยมปูนเพื่องานฉาบ5คน จ้างเหมาค่าแรง มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงานเบิก-จ่ายได้ทุกวัน จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #โครงสร้างปูน,#โครงสร้างเหล็ก,#งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ,#โครงหลังคา,#ไฟฟ้าทั่วไป
 • 8 ตุลาคม 2560 - 5 พฤศจิกายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัครช่างร้อยสายไฟฟ้า-ติดโคม เชื่อมเหล็กโครงหลังคา มุงหลังคา งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบปูน
 • บ้านสวนภูมิฐานโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้น รับสมัครช่างร้อยสายไฟฟ้า-ติดโคม-ตู้ไฟฟ้า1ทีม เชื่อมเหล็กโครงหลังคา1ทีม ติดแป-เชิงชาย-มุงกระเบื้องหลังคาโมเนียร์1ทีม งานโครงสร้างบ้าน4ทีม ก่ออิฐมวลเบา20คน ฉาบปูน20คน จับเซี้ยมปูนเพื่องานฉาบ5คน จ้างเหมาค่าแรง มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงาน-เบิกจ่ายได้ทุกวัน จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #โครงสร้างปูน,#โครงสร้างเหล็ก,#งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ,#โครงหลังคา,#ไฟฟ้าทั่วไป
 • 3 สิงหาคม 2560 - 28 สิงหาคม 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัคร ช่าง ก่อสร้าง งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบจำนวนมาก
 • บ้านสวนภูมิฐาน ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่ นนทบุรี รับสมัครช่างก่อสร้างเฉพาะผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น งานโครงสร้าง2ทีม งานก่อ-ฉาบปูน 5ทีม งานมุงกระเบื้องหลังคาโมเนียร์ ติดแป เชิงชาย 1ทีม จ้างเหมาค่าแรง มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงาน-เบิกจ่ายได้ทุกวัน ไม่ต้องรอ15วัน จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #โครงสร้างปูน,#งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ,#งานสี,#แต่งสวนภายนอก
 • 11 สิงหาคม 2560 - 10 กันยายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัคร ช่าง ก่อสร้าง งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบจำนวนมาก
 • โครงการบ้านสวนภูมิฐาน ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี รับสมัครช่างก่อสร้างเฉพาะผู้ถือบัตรประชาชนไทยเท่านั้น จ้างเหมาค่าแรง งานโครงสร้าง3ทีม งานก่ออิฐมวลเบา-ฉาบปูน5ทีม มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงานได้ทุกวัน ตรวจงานเช้าวันรุ่งขึ้น งานผ่านการตรวจ เบิกจ่ายเงินวันถัดไป จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #โครงสร้างปูน,#งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ
 • 12 สิงหาคม 2560 - 10 กันยายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัครช่างก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้นงานโครงสร้าง งานก่อ-ฉาบ
 • รับสมัครช่างก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้น งานโครงสร้างบ้าน 4 ทีม งานก่ออิฐมวลเบา 20 คน งานฉาบปูน 20 คน งานจับเซี้ยมปูนเพื่องานฉาบ 5 คน จ้างเหมาค่าแรง มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงานได้ทุกวัน ตรวจงานผ่าน เบิก-จ่ายเงินสด วันถัดไป จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #โครงสร้างปูน,#งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ
 • 28 สิงหาคม 2560 - 10 กันยายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัครช่างก่ออิฐมวลา-ฉาบปูน ระบบสุขาภิบาล จ้างเหมาค่าแรง
 • บ้านสวนภูมิฐานโรับสมัครช่างก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้น จ้างเหมาค่าแรง งานก่ออิฐมวลเบา 20คน งานฉาบปูน20คน งานจับเซี้ยมปูนเพื่องานฉาบ5คน งานติดบัวอิฐมวลเบา งานระแนงชายคาบ้าน งานวางระบบบล๊อก -ท่อPVC ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลภายใน ภายนอกบ้าน งานวางบ่อบำบัดสุขา งานปรับระดับดิน-หินคลุก ค.ส.ล.พื้นจอดรถ มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงานไดทุกวัน เบิก-จ่ายเงินสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ ที่ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางไผ่ เซ็นทรัลเวสต์เกต นนทบุรี
  #งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ,#สุขาภิบาล,#ระบบน้ำดี,#ระบบน้ำเสีย
 • 25 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัครช่างก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้น งานก่อ-ฉาบ บ้าน-รั้ว ระแนงชายคาบ้าน ระบบสุขาภิบาล
 • บ้านสวนภูมิฐาน ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี รับสมัครช่าง งานก่ออิฐมวลเบา 20คน ฉาบปูน20คน จับเซี้ยมปูนเพื่องานฉาบ5คน งานติดบัวปูน1ทีม งานระแนงชายคาบ้าน 1ทีม งานระบบสุขาภิบาล1ทีม จ้างเหมาค่าแรง ส่งงานได้ทุกวัน เบิก-จ่ายเงินสด ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ไม่ต้องรอ15วัน จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #ฐานรากถมดิน,#งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ,#งานปูนปั้น,#ฝ้าเพดาน,#สุขาภิบาล,#ระบบน้ำดี,#ระบบน้ำเสีย
 • 26 กันยายน 2560 - 30 กันยายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัคร ช่างก่อ-ฉาบบ้าน-รั้ว ระบบสุขาภิบาล ติดบัวปูน ระแนงชายคาบ้านเดี่ยว2ชั้น
 • รับสมัครช่าง งานก่ออิฐมวลเบา 20คน ฉาบปูน 20คน จับเซ๊้ยมปูน5คน ระบบสุขาภิบาล 2ทีม ติดบัวปูน ระแนงชายคาบ้าน2ทีม จ้างเหมาค่าแรง มีที่พัก น้ำไฟฟรี ส่งงานได้ทุกวัน เบิก-จ่ายเงินสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ,#งานผนัง,#สุขาภิบาล
 • 16 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Image

usanee ประกาศเอง

อัพเดทเมื่อ รอช่าง

 • รับสมัครช่างก่อสร้างบ้าน จ้างเหมาค่าแรง งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบที่ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี
 • บ้านสวนภูมิฐาน รับสมัครช่างก่อสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้น งานโครงสร้าง ก่อ-ฉาบ บ้าน-รั้ว ระบบสุขาภิบาล ติดบัวปูน ระแนงชายคาบ้าน รับ4ทีม จ้างเหมาค่าแรง ส่งงานได้ทุกวัน เบิก-จ่ายเงินสด ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ไม่ต้องรอ15วัน จ่ายเต็มตามราคาว่าจ้าง ไม่มีหักใดๆ
  #ฐานรากถมดิน,#โครงสร้างปูน,#งานปูนก่อ,#งานปูนฉาบ,#งานปูนปั้น,#สุขาภิบาล,#ระบบน้ำดี
 • 2 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
 • ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด