Image

ผู้เขียน : MooWe

แจ้งปิดการรับสมัครรุ่น 2 ช่างไฟฟ้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ


ปิดรับสมัคร กิจกรรมทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคารกับ houzzMate รุ่นที่ 2


ช่างที่สมัครทุกท่าน โปรดรอรับการติดต่อจากพนักงานของ houzzMate เพื่อรับทราบรายละเอียด วันเวลาในการทดสอบ และเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันทดสอบ

ซึ่งการทดสอบจะแบ่งออกเป็น 2 วัน คือ

1. ทดสอบทฤษฎี เป็นการทดสอบแบบ e-testing

2. ทดสอบปฏิบัติ


ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของ houzzMate
...............................................................................................................................................

ปิดรับสมัคร การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร รุ่นที่ 2


.........................................................................................................................................คุณสมบัติ

1. เป็นช่างที่ทำงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าภายในอาคาร

2. มีความต้องการที่จะได้รับไลเซนส์ (การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ เป็นขั้นตอนแรกในการได้รับไลเซนส์ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร"

3. มีสัญชาติไทย

4. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

บรรยากาศในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ กับ houzzMate ครั้งที่ 1 ช่างที่สนใจ โปรดชมเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นรับสมัครทดสอบช่างไฟฟ้า ไลเซนส์ช่างไฟฟ้า ไลเซนส์ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้า
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด