Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

อบต.ศรีกะอาง จ. นครนายก จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำซับ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

คลิกที่ภาพด้านบนเพื่อดูเอกสารประกาศ


รายละเอียดงาน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำซับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำซับตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำซับ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


มูลค่างาน

654,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารสอบราคา วันที่ 11 – 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เลขที่ 99 หมู่ 8  ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำซับตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 11 – 25 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เลขที่ 99 หมู่ 8  ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  • กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 03-7349862 ต่อ 17 ในวันเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศงานนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น     มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศ : http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60085029578&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure


สอบราคา สอบราคาจ้าง จ้างเหมา
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด