Image

ผู้เขียน : MooWe
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

ปตท. จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมและสอบเทียบสะพานชั่งรถบรรทุกน้ำมัน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภาครัฐ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม และสอบเทียบสะพานชั่งรถบรรทุกน้ำมันและรถบรรทุกก๊าซ (Load cell ยี่ห้อ Kubota) คลังปิโตรเลียม ปตท.

คลิกที่ภาพด้านบนเพื่อดูเอกสารประกาศ


รายละเอียดงาน

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1150019124 (จคจพ. 60190) เรื่อง งานจ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซม และสอบเทียบสะพานชั่งรถบรรทุกน้ำมันและรถบรรทุกก๊าซ (Load cell ยี่ห้อ Kubota) คลังปิโตรเลียม ปตท.


สถานที่ดำเนินงาน

คลังปิโตรเลียม ปตท.


กำหนดส่งมอบ

ตามรายละเอียดและข้อกำหนด ปตท.


กำหนดการ

  • กำหนดการซื้อรายละเอียด วันที่ 13 – 19 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์และบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.45- 10.00 น. ลงทะเบียน  10.00 น. เริ่มการชี้แจง ที่ห้องประชุมส่วนเครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ (อาคารที่3 ชั้น 2 ) ปตท.พระโขนง
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์และบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  02-5372066


หมายเหตุประกาศ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น       มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา      สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2017/1150019124_1_0_1709110852.PDF


จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมา ประมูล ปตท.
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด