Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว

กรมชลประทานจัดซื้อเหล็กเส้นกลม เหล็กกล้าคาร์บอนสูง และอื่นๆ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบเสริมคอนกรีต , เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน และ สกรูหัวเหลี่ยม จำนวน 5 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 1)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เลขที่ EB สจจ.9/(ซ)05/2561 เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบเสริมคอนกรีต , เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน และ สกรูหัวเหลี่ยม จำนวน 5 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี


มูลค่างาน

1,832,399.30 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 -16 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และโอนเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-315881 ในวันและเวลาราชการ


มายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300200_1_09112017193436_b9e7a.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด