Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว

กรมชลประทานจ้างซ่อมผิวจราจร 5 รายการ ระโนด สงขลา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างซ่อมผิวจราจร จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ MC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างซ่อมผิวจราจร จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ MC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วย กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด – กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างซ่อมผิวจราจร จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ MC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา


มูลค่างาน

1,983,431.54 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2560 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และโอนเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลขที่ 074-588670 ถึง 1 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300296_1_09112017192300_419e9.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด