Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 1 ปีที่แล้ว

กฟภ จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำหรับก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า อยุธยา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.1 กวว (สอ) 1744/60 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา


สถานที่ดำเนินงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


มูลค่างาน

1,336,860.14 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทสิบสี่สตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดวันเปิดซองประกวดราคา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-323648 ได้ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=261c1b59-d694-4242-820c-02b2fd0ae21a&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด