Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 1 ปีที่แล้ว

การประปาส่วนภูมิภาคจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศผู้ใช้น้ำ (CIS)


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กจห.62/2560 เรื่อง “ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”  ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินการ

ตามกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค


มูลค่างาน

6,340,820 บาท  (หกล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 2,140 บาท (ค่าเอกสาร 2,000 บาท ภาษี 140 บาท)


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประมูลราคา วันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5518121 ถึง 26 ได้ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38041


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จ้างเหมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด