Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 1 ปีที่แล้ว

การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ต.พนมทวน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 3/2561 เรื่อง ประกวดราคา (ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8  ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน


สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 8  ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


มูลค่างาน

1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 214 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดการขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 03-220-0781 งานการพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ในวันเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38054


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด