Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว

ชลประทานอ่างทอง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้วยงูพร้อมอาคารประกอบ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดอ่างทอง โดย โครงการชลประทานจังหวัดอ่างทอง สำนักงานชลประทานที่ 12 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้วยงูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้วยงูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB. ชป.อท.กส. 04/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง


มูลค่างาน

4,906,944.79 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 035-612003 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :
http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300098_1_04122017105526_28e7c.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้าง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด