Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว

กรมชลประทานนครนายก ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้น 5 รายการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ และอื่นๆ รวม 5 รายการ ของงาน ทรบ. คลองอ้ายด้วน ตำบลท่าเรือ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ และอื่นๆ รวม 5 รายการ ของงาน ทรบ. คลองอ้ายด้วน ตำบลท่าเรือ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก เลขที่ EB. –สนย.-ซ04/2561

สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลท่าเรือ อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก


มูลค่างาน

951,786.02 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสองสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-316339 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300225_1_04122017100410_b5b14.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด