Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว

ปตท จ้างติดตั้ง Gangway ที่จุดตรวจสอบรถ คลังน้ำมันพระโขนง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างติดตั้ง Gangway ที่จุดตรวจสอบรถขาออก คลังน้ำมันพระโขนง ระยะเวลา 90 วัน

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1150019629 (จคจพ. 60207 ) เรื่อง งานจ้างติดตั้ง Gangway ที่จุดตรวจสอบรถขาออก คลังน้ำมันพระโขนง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างติดตั้ง Gangway ที่จุดตรวจสอบรถขาออก คลังน้ำมันพระโขนง


สถานที่ดำเนินงาน

คลังน้ำมันพระโขนง


กำหนดส่งมอบ

90 วัน นับถัดจากได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินงานจาก ปตท.


ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ 300 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารรายละเอียด วันที่ 4  - 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์และบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ
  • กำหนดฟังคำชี้แจงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.15 – 09.30 น. ลงทะเบียน 09.30 น. เริ่มการชี้แจง ที่ ห้องประชุมคลังน้ำมันพระโขนง
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์และบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5372066


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2017/1150019629_1_0_1711300951.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศบริษัท ปตท
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด