Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 10 เดือนที่แล้ว

อบต วังโตนด จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการแห่งใหม่


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดแห่งใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนด เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโตนดแห่งใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


มูลค่างาน

564,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2560 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และโอนเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 039-491671 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.dla.go.th/upload/news/type3/2017/12/37441_1.pdf?time=1512369903972


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด