Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

กรมชลประทานจ้างก่อสร้าง เจาะบ่อสูบน้ำใต้ดิน พร้อมโรงสูบน้ำ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.บสท.(จ)3/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย


มูลค่างาน

11,820,138.25 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดราคา

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 8 – 25 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-641799 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300192_1_08012018152544_1c658.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด