Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

ปตท จ้างถอดประกอบ INSULATION RE-INSULATION และซ่อมสี TA6 GSP#2 ระยอง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างถอดประกอบ INSULATION RE-INSULATION และซ่อมสี TA6 GSP#2 และ TA5 GSP#3 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 2,3 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่  0107544000108 เลขที่ 1120011146 1120011146 เรื่อง จัดจ้างถอดประกอบ INSULATION RE-INSULATION และซ่อมสี TA6 GSP#2 และ TA5 GSP#3 ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 2,3


สถานที่ส่งมอบ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 8 – 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ที่ แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ C-105 อาคาร 30 ปี โรงแยกก๊าซระยอง
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-676174


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1120011146_1_0_1801050537.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด