Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

ปตท จ้างติดตั้งระบบ Inline Blending ของงวงจ่ายน้ำมัน พระโขนง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างติดตั้งระบบ Inline Blending ของงวงจ่ายน้ำมัน Gasohol ที่คลังน้ำมันพระโขนง

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ทะเบียนเลขที่  0107544000108 เลขที่ 1150019681 (จคจพ. 60212)  เรื่อง ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างติดตั้งระบบ Inline Blending ของงวงจ่ายน้ำมัน Gasohol ที่คลังน้ำมันพระโขนง


สถานที่ส่งมอบ

คลังน้ำมันพระโขนง


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 – 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • กำหนดฟังคำชี้แจ้ง วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 น. ที่ ห้องประชุม คลังน้ำมันพระโขนง
  • กำหนดยื่นซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2537-2066


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1150019681_1_83237_1801050423.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด