Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

การประปาราชบุรี จ้างวางท่อและติดมาตรวัดบ้านพักราช


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง การจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 26 เครื่อง สำหรับบ้านพักข้าราชการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี เลขที่ กปภ.รบ.2/2561 เรื่อง การจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 26 เครื่อง สำหรับบ้านพักข้าราชการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


มูลค่างาน

851,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 10 – 17 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
  • กำหนดประมูลราคาวันที่ 19 มกราคม 2561ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 032737185 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38355


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ จัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด