Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

การประปาบางปลาม้า สุพรรณบุรี จ้างวางท่อตำบลวังน้ำเย็น


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 24/2561 เรื่อง งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี


สถานที่ดำเนินงาน

หมู่ที่ 2 ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


มูลค่างาน

1,968,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,070 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 12 – 19 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจระบบจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3220-0779 งานการพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรงที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38356


ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด