Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 9 เดือนที่แล้ว

การประปาชะอวด จ้างย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล-ลานข่อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เลขที่ กปภ.ข.4-15/2561 เรื่อง งานย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล-ลานข่อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด


สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช


มูลค่างาน

2,994,110 บาท  (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,070 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 – 17 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร
  • กำหนดชี้แจงรายละเอียด วันที่ 12 มกราคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7720-0517 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38351


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้าง ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด