Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว

ชลประทานชัยภูมิ ซื้อเหล็กเส้นและอื่นๆ 7 รายการ อ่างเก็บน้ำโนนเหม่า


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ งานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ชย.ซ.E 44/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ


มูลค่างาน

674,585.08 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-817050 , 081-6013365 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300063_1_08022018191644_d4612.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด