Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว

ปตท ชลบุรี ซื้อเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 10 รายการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดซื้อเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กำหนดส่งมอบใน 120 วัน

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1140007462 เรื่อง จัดซื้อเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า สถานที่ส่งมอบ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา  กำหนดส่งมอบ 120 วัน นับถัดจากผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ

สถานที่ดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 10 จังหวัดฉะเชิงเทรา 


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขที่ 59 ม. 8 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี เลขที่ 59 ม. 8 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 02-537-2000 ต่อ 34875, 3504


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1140007462_1_0_1802080755.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด