Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว

ชลประทานพิษณุโลกจ้างขุดลอกคลองหางกาช่วง ตำบลมะขามสูง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำคลองหางกาช่วง กม. 0+000-2+775 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำคลองหางกาช่วง กม. 0+000-2+775 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ EB ขค.จ.14/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


มูลค่างาน

1,170,902.46 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยสองบาทสี่สิบหกสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-906230 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300502_1_09022018142531_6a90f.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด