Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว

การประปาอุบลราชธานี จ้างเหมาสำรวจหาน้ำสูญเสีย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาสำรวจ หาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เลขที่ กปภ.ข.8/15/2561 เรื่อง งานจ้างเหมาสำรวจ หาน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี


มูลค่างาน

1,284,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 535 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4531-1432-4 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้     houzzMate     มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น      มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา     สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38482


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด