Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 8 เดือนที่แล้ว

การไฟฟ้ากาญจนบุรี จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าบ้านหาดแตง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านหาดแตง (ช่วง 1-3) ม. 1 ต. แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ก.3กกค.(ปก)-001/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ บ้านหาดแตง (ช่วง 1 – ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 ต.แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 3 งาน


สถานที่ดำเนินงาน

ต. แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี


มูลค่างาน

4,984,944.98 บาท  (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 14 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดเปิดซองเสนอราคา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  034-339-140 ต่อ 10167 ได้ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=9ea2c236-4c58-43cd-8c63-ee5294d904f7&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด