Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การไฟฟ้าเพชรบูรณ์จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุและรางระบายน้ำ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์ที่จะ จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรางระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   น.3กบญ.(จซ.)จ.2/2561 จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรางระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์


มูลค่างาน

1,715,317 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดเปิดซองประกวดราคา วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3641-3142 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น  มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา  สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง



ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=2af592e3-7606-49e4-9ba7-3f8da9381fcf&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด