Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

ชลประทานขอนแก่น ซื้อพร้อมติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง มัญจาคีรี ขอนแก่น


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดขอนแก่น โดยโครงการชลประทานขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง มอก.396-2549 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับพัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง มอก.396-2549 และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับพัฒนาแก้มลิงบึงกุดเค้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB จ.ขก.(ซ) 03/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น


มูลค่างาน

2,144,708 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้างสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-334088 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้   houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น   มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300064_1_21022018185647_0f7e2.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด