Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การประปาพัทยา จ้างเหมาทำความสะอาดสถานีผลิตน้ำ 7 แห่ง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 7 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำมาบยางพร, สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล, สำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา) จำนวน 6 เดือน (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ ปพย.8/61 เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 7 สถานี (สถานีผลิตน้ำบางละมุง, สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง, สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก, สถานีผลิตน้ำมาบประชัน, สถานีผลิตน้ำมาบยางพร, สถานีผลิตน้ำหนองปลาไหล, สำนักงาน กปภ.(พ) สาขาพัทยา) จำนวน 6 เดือน (เม.ย. 61 - ก.ย. 61)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา


มูลค่างาน

777,823 บาท  (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 214 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561 ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) เลขที่ 26/1 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
  • กำหนดประมูลราคา วันที่ 8 มีนาคม 2561


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3822-2461-5 ต่อ 116 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38580


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด