Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การประปาอุดรธานี จ้างวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำศูนย์ฯธรรมปุเนติ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์ฯธรรมปุเนติ 161 ม.8 บ้านนาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี เลขที่ 3/2561 เรื่อง โครงการวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์ฯธรรมปุเนติ 161 ม.8 บ้านนาสมบูรณ์ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


สถานที่ดำเนินงาน

ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


มูลค่างาน

550,000 บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 214 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดประมูลราคา วันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-247974 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38575


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด