Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท ระยอง จ้างปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา ส่งมอบงานที่ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง กำหนดเวลา 12 เดือน เริ่ม 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1120011593 เรื่องจัดจ้างปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร จัดจ้างปรับปรุงระบบงานบำรุงรักษา

 

สถานที่ดำเนินงาน

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับรายละเอียดวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต. มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ C104
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลขที่ 555 ถ.สุขุมวิท ต. มาบตาพุด อ.เมือง จ. ระยอง


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-676177 แผนกจัดหาพัสดุ ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซธรรมชาติ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้      houzzMate      มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น      มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา      สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1120011593_1_0_1802281037.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้าง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด