Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

เทศบาลนครรังสิตจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย เทศบาลนครรังสิต มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำถนนรังสิต-นครนายก (บริเวณสะพานหมู่บ้านชมฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง เทศบาลนครรังสิต เลขที่ 50/2560

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำถนนรังสิต-นครนายก (บริเวณสะพานหมู่บ้านชมฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามข้อกำหนดของ เทศบาลนครรังสิต


มูลค่างาน

23,000,000 บาท  (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)


มูลค่าเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5676000 ต่อ 313 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้ houzzMate มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น  มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรงที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.dla.go.th/upload/news/type3/2018/2/38172_1.pdf?time=1520173941094


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biddinh
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด