Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การประปาหาดใหญ่จ้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(พ.) มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ปกครองพัฒนา 1 และหมู่บ้านสวนประกายกานท์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) เลขที่ 4/2561 เรื่อง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.ปกครองพัฒนา 1 และหมู่บ้านสวนประกายกานท์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)


สถานที่ดำเนินงาน

ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


มูลค่างาน

695,500 บาท  (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 214 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 5 – 12 มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดวันประมูลราคา วันที่ 13 มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7459-8093 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น     มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pwa.co.th/purchase/viewdata/38610


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด