Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การไฟฟ้ากาฬสินธุ์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ฉ.2 กฟจ.กส.(ปบ.)-001/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามเงื่อนไขของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์


มูลค่างาน

3,484,487.10 บาท  (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 4,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่  7 – 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดเปิดซองประกวดราคา วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์เลขที่ 105/1 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-812124 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้     houzzMate     มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น      มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา     สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=be20b8f2-8922-4a00-8c03-724ea7c5418b&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด