Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การไฟฟ้าอำเภอเสลภูมิ ร้อยเอ็ด จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ทกฟอ.เสลภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ฉ.2สล.(บห.)071/2561 ก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ทกฟอ.เสลภูมิ


สถานที่ดำเนินงาน

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


มูลค่างาน

3,350,202.10    บาท  (สามล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยสองบาทสิบสตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  7 – 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 222 ม.11 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 222 ม.11 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  • กำหนดเปิดซองประกวดราคา วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสลภูมิ 222 ม.11 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-551457 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น     มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=48f07dcf-9373-4e5a-b16e-7fb9e5ebdba5&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด