Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

การไฟฟ้าขอนแก่นจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ที่จะ ประกวดราคาจ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่นประจำปี2561(เมษายน-ธันวาคม2561)โซนที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ขก(บป)จป.002/2561 จ้างตัด-ต่อกลับมิเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่นประจำปี2561(เมษายน-ธันวาคม2561)โซนที่1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น


มูลค่างาน

1,244,388.60  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)


กำหนดการ

  • กำหนดขอรับเอกสารประกวดราคา วันที่  5 -12 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  • กำหนดวันเปิดซองประกวดราคา วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 043-338078 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate    มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น     มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา    สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=33ffee72-9579-41c6-b566-2cfc0aba8d84&region=


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด