Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

ชลประทานอุดรธานี จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ต.หมูม่น


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานขนาดย่อยส่วนวิศวกรรม สำหรับงานปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ต. หมูม่น อ.เมือง จ. อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสำนักงานขนาดย่อยส่วนวิศวกรรม สำหรับงานปรับปรุงระบบระบายน้ำและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 5 ต. หมูม่น อ.เมือง จ. อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ต. หมูม่น อ.เมือง จ. อุดรธานี


มูลค่างาน

2,190,081.13 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดสิบเอ็ดบาทสิบสามสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 – 22 มีนาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 042-121155 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้    houzzMate   มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น  มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา   สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300054_1_09032018170446_282a4.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด