Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 6 เดือนที่แล้ว

ปตท จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คลัง ปตท ส่วนกลาง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมาบำรุงรักษาตามวาระและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ คลัง ปตท. ส่วนกลาง ในรูปแบบ CONTIGENCY CONTRACT

คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107544000108 เลขที่ 1150020658 (จคจพ. 61014) เรื่อง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาตามวาระและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ คลัง ปตท. ส่วนกลาง ในรูปแบบ CONTIGENCY CONTRACT


สถานที่ดำเนินงาน

คลัง ปตท. ส่วนกลาง


ราคาเอกสารรายละเอียด

ชุดละ 300 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารรายละเอียด วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 น. เริ่มชี้แจง ที่ ห้องวิศวกรรมและซ่อมบำรุงคลังส่วนกลาง (อาคาร 2 ชั้น 1) สำนักงานพระโขนง
  • กำหนดยื่นซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา เวลา 09.00 – 12.00  น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริการสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5372066


หมายเหตุ ประกาศประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานภาครัฐนี้  houzzMate  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการเผยแพร่งานการว่าจ้างของหน่วยงานให้ช่างและผู้รับเหมาที่สนใจและมีความพร้อมสามารถเข้าถึงข่าวสารการประกาศจัดซื้อจัดจ้างให้มากยิ่งขึ้น    มิได้มีเจตนาในการหาประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ช่างหรือผู้รับเหมา     สามารถดูรายละเอียดและติดต่อกับหน่วยงานเจ้าของประกาศได้โดยตรง


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1150020658_1_0_1803071036.PDF


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด