Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว

ปตท จ้างเหมากำจัดกากของเสียอันตราย


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร งานจ้างเหมากำจัดกากของเสียอันตราย ณ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ โรงงานซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น และคลังปิโตรเลียมสงขลาคลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่   0107544000108 เลขที่ 1150021415 เรื่อง งานจ้างเหมากำจัดกากของเสียอันตราย ณ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ คลังปิโตรเลียมนครสวรรค์ โรงงานซ่อมสีถังก๊าซหุงต้มขอนแก่น และคลังปิโตรเลียมสงขลา


สถานที่ดำเนินงาน

ตามที่ ปตท. กำหนด


ราคาเอกสารงานประมูล

ชุดละ 300 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารงานประมูล วันที่ 3 - 10 เมษายน 2561 ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธจัดหาพัสดุแะบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ
  • กำหนดฟังคำชี้แจง วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.45 - 14.00 น. ลงทะเบียน 14.00 น. ชี้แจง ที่ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคาร 2 ปตท.สนญ.
  • กำหนดยื่นซองราคา ซองหลักฐาน ซองเทคนิค วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 -15.00 น. ที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธจัดหาพัสดุแะบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2537-2066 ในเวลาทำการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://www.pttplc.com/sites/Procurement/BiddingDocLibrary/WorkTracking/2018/1150021415_1_0_1804020445.PDF

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อจัดจ้าง กำจัดกากของเสียอันตราย
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด