Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบสาธารณูโภค บ้านเอื้ออาทรเทพารักษ์ สมุทรปราการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (เหลือจ่าย) ภายในโครงการบ้านเอื้อาทรเทพารักษ์  3 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการเคหะแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ งบ พ.ร.บ. ปี 2561 (เหลือจ่าย) ภายในโครงการบ้านเอื้อาทรเทพารักษ์  3 จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปบ.97/2561


สถานที่ดำเนินงาน

บ้านเอื้อาทรเทพารักษ์  3 จังหวัดสมุทรปราการ


มูลค่างาน

5,817,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 4 - 25 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3516144 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : https://www.nha.co.th/assets/intra/portals/12/news/17394/1.PDF
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปการ
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด