Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว

ชลประทานจ้างทำบานระบายตรง แก้มลิงบึงพุดซา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างทำบานระบายตรง ขนาด 6.00 x 3.00 ม. เครื่องกว้านขนาด 12 ตัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง เลขที่ EB.จ.ลต.19.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำบานระบายตรง ขนาด 6.00 x 3.00 ม. เครื่องกว้านขนาด 12 ตัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง เลขที่ EB.จ.ลต.19.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


สถานที่ดำเนินงาน

ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา


มูลค่างาน

2,756,119.92 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 5 - 19 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-256424 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300214_1_05042018103623_0aabd.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จ้างทำบานระบายตรง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด