Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ชลประทานพิษณุโลกประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 84 รายการ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดพิษณุโลก โดยโครงการชลประทานพิษณุโลก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ จำนวน 84 รายการ สำหรับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำเฟื้อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ จำนวน 84 รายการ สำหรับโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำเฟื้อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB พล. 21/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก


มูลค่างาน

12,343,532.03 บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองบาทสามสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 500 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 9 - 30 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-258916 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300046_1_09042018195537_c8177.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด