Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 7 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

จ้างปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว พิษณุโลก


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EB สชป.3/จ.7/2561


สถานที่ดำเนินงาน

อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก


มูลค่างาน

33,997,992.17 บาท (สามสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทสิบเจ็ดสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 2,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดการขายเอกสารประกวดราคา วันที่ วันที่ 11 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมาย 055-333007 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :
http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300042_1_11042018141840_c6820.pdf


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปรับปรุงถนน
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด