Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ชลประทานเพชรบุรี ซื้อเสาเข็มคอนกรีต พร้อมงานตอก


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานโดย สำนักงานชลประทานที่ 14 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทานเรื่อง ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตอก จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  สชป.14/EB.26/2561 ของงานปรับปรุงสะพาน คลองส่งน้ำ 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงน้ำเพชรบุรี ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


มูลค่างาน

808,164 บาท (แปดแสนแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 10 - 20 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 23 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5236885 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง :  http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300144_1_10042018163907_810b3.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซื้อเสาเข็มคอนกรีต
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด