Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น  

จังหวัดศรีสะเกษ จ้างขุดลอกลำห้วยสำราญบ้านตีกา อำเภอวังหิน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกลำห้วยสำราญเชื่อมต่อคลองอีสานเขียวบ้านตีกา ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกลำห้วยสำราญเชื่อมต่อคลองอีสานเขียวบ้านตีกา ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ปจ.EB ศก.29/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ


มูลค่างาน

10,802,716.92 บาท (สิบล้านแปดแสนสองพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 1,000 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 11 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเนผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-612911 ต่อ 212 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300083_1_11042018113018_a8b24.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งานขุดลอก
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด