Image

ผู้เขียน : houzzMate admin
โพสต์เมื่อ : 5 เดือนที่แล้ว
เผยแพร่ : วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น  

ชลประทานปราจีนบุรี ซื้อเข็มพืดเหล็ก พร้อมตอก ประตูระบายน้ำคลองสารภี


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานปราจีนบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเข็มพืดเหล็กพร้อมตอก สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกที่ภาพเพื่อดูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายละเอียดงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อเข็มพืดเหล็กพร้อมตอก สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.-ปจ.ซ.010/2561


สถานที่ดำเนินงาน

ตามกำหนดของ โครงการชลประทานปราจีนบุรี


มูลค่างาน

2,503,414.80 บาท (สองล้านห้าแสนสามพันสี่ร้อยสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)


ราคาเอกสารประกวดราคา

ชุดละ 200 บาท


กำหนดการ

  • กำหนดขายเอกสารประกวดราคา วันที่ 11 - 23 เมษายน 2561 ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเนผ่านทางธนาคาร
  • กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ติดต่อสอบถาม

ผู้สนใจประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-200417 ต่อ 120 ในวันและเวลาราชการ


ที่มาของประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : http://procurement.rid.go.th/admin/2560_ebidding_doc/0700300093_1_11042018115738_c303c.pdf

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซื้อเข็มพืดเหล็กพร้อมตอก
ติดต่อเว็บไซด์ houzzMate.com Facebook : HomeguidelineOfficial Line : @houzzmate
ภาพรวม houzzmate ล่าสุด